Als het voorstel wordt goedgekeurd, kunnen de leden van het administratief en logistiek kader van de federale politie binnenkort de bevoegdheid van agent van gerechtelijke politie krijgen en zullen ze wettelijk in staat zijn om een pv op te stellen. "Het gaat niet om een algemene vaststellingsbevoegdheid voor misdrijven," benadrukt het kabinet-Geens, "de administratieve politiemedewerkers zullen enkel de mogelijkheid krijgen om verkeersvaststellingen te doen die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd." Het gaat bijvoorbeeld om snelheidsovertredingen die vastgelegd worden door onbemande camera's, trajectcontroles en roodlichtcamera's. Geens benadrukt dat hij met zijn voorstel tegemoetkomt aan een vraag van de politiediensten zelf. "Reeds jaren zijn ze vragende partij om de administratieve medewerkers binnen de federale en lokale verkeersverwerkingscentra deze bevoegdheid te geven zodat ze niet enkel en alleen de administratie rond verzending en opvolging kunnen doen, maar ook ingeschakeld kunnen worden in het ganse proces van vaststelling en afhandeling van een verkeersinbreuk." Door alle 'backoffice-activiteiten' voor verkeersinbreuken zo veel mogelijk door administratieve medewerkers te laten uitvoeren, moeten meer politiemensen de straat op kunnen. De tweede potpourri-wet werd dinsdag goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Het wetsontwerp voert een aantal hervormingen door voornamelijk in het strafrecht en de strafvordering en biedt onder meer de mogelijkheid om alle misdaden te correctionaliseren. Dat moet het aantal assisenprocessen fors doen teruglopen. (Belga)

Als het voorstel wordt goedgekeurd, kunnen de leden van het administratief en logistiek kader van de federale politie binnenkort de bevoegdheid van agent van gerechtelijke politie krijgen en zullen ze wettelijk in staat zijn om een pv op te stellen. "Het gaat niet om een algemene vaststellingsbevoegdheid voor misdrijven," benadrukt het kabinet-Geens, "de administratieve politiemedewerkers zullen enkel de mogelijkheid krijgen om verkeersvaststellingen te doen die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd." Het gaat bijvoorbeeld om snelheidsovertredingen die vastgelegd worden door onbemande camera's, trajectcontroles en roodlichtcamera's. Geens benadrukt dat hij met zijn voorstel tegemoetkomt aan een vraag van de politiediensten zelf. "Reeds jaren zijn ze vragende partij om de administratieve medewerkers binnen de federale en lokale verkeersverwerkingscentra deze bevoegdheid te geven zodat ze niet enkel en alleen de administratie rond verzending en opvolging kunnen doen, maar ook ingeschakeld kunnen worden in het ganse proces van vaststelling en afhandeling van een verkeersinbreuk." Door alle 'backoffice-activiteiten' voor verkeersinbreuken zo veel mogelijk door administratieve medewerkers te laten uitvoeren, moeten meer politiemensen de straat op kunnen. De tweede potpourri-wet werd dinsdag goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Het wetsontwerp voert een aantal hervormingen door voornamelijk in het strafrecht en de strafvordering en biedt onder meer de mogelijkheid om alle misdaden te correctionaliseren. Dat moet het aantal assisenprocessen fors doen teruglopen. (Belga)