Op de gemeenteraden van Bilzen en Hoeselt stond maandagavond maar één punt op de agenda: de principiële goedkeuring van de fusie van beide gemeenten op 1 januari 2025. In Hoeselt werd de principiële beslissing unaniem goedgekeurd na een halfuur gemeenteraad. In Bilzen hadden de raadsleden een uurtje nodig om tot een unanieme goedkeuring te komen. De gemeente Hoeselt en de stad Bilzen willen fusioneren tot een nieuwe gemeente van 42.300 inwoners en een oppervlakte van 106 km². Volgens burgemeester van Bilzen Johan Sauwens (Trots op Bilzen) gaat het om "een samenvoeging van twee homogene gemeenschappen, maar ook van 23 dorpen of deelgemeenten." Eind vorig jaar startten Bilzen, Hoeselt en ook Riemst gesprekken op om een fusie voor te bereiden. Een externe firma voerde een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van een fusie. Eind april liet de gemeente Riemst echter weten niet langer deel te nemen aan de fusiegesprekken. Op lange termijn sloot Riemst een fusie of toetreding tot een fusiegemeente evenwel niet uit. Bilzenaar Johan Danen (Groen) riep in de gemeenteraad dan ook op "om de deur voor Riemst zeker open te houden." Een naam voor de fusiegemeente is er nog niet, maar eerder raakte bekend dat de domeinnaam 'gemeentebiesen.be' al werd geregistreerd. De naam 'Biesen' verwijst naar de balije Biesen en de landcommanderij Alden Biesen op de grens van beide gemeenten. Volgens oud-burgemeester van Bilzen Frieda Brepoels (N-VA) is het opleggen van die naam echter geen goede zaak. Bij Hoeselaren zou ook het weglaten van hun gemeente in de naam gevoelig kunnen liggen. "Bilzen-Hoeselt zou logisch zijn", aldus Brepoels. De financiële bonus van 500 euro per inwoner - in totaal 21,2 miljoen euro - die Vlaanderen in het vooruitzicht stelt, moet een belastingverlaging en een aantal belangrijke investeringen in infrastructuurprojecten mogelijk maken. Daarnaast maken de gemeentebesturen zich sterk dat er geen ontslagen zullen vallen en dat de loketten voor de bevolking in beide gemeenten openblijven. De gemeenschappelijke website www.fusiehoeseltbilzen.be werd opgestart, waar iedere inwoner de stand van zaken kan raadplegen. Na de vakantieperiode starten de werkgroepen die technisch, juridisch en ambtelijk het fusiedossier voorbereiden. Dat zal in 2022 leiden tot de 'kompasnota' die de basis vormt voor het beleidsprogramma. Via infomarkten en thematafels worden burgers daarbij betrokken. In december 2023 moet de tweede (definitieve) beslissing van de gemeenteraden volgen, die dan aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd. De effectieve fusie zal ingaan op 1 januari 2025 met een gemeenteraad van 35 gekozenen. De nieuwe bestuursploeg zal één burgemeester en negen schepenen tellen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) juicht de vrijwillige fusie toe. "In vergelijking met het buitenland zijn onze steden en gemeenten redelijk klein. Een gemiddelde gemeente telt in Vlaanderen 22.000 inwoners", zegt Somers. "Dat vertaalt zich ook in het budget. Bij ons beheren de lokale besturen ongeveer 13 procent van de middelen. We laten zo kansen liggen, want het lokale bestuursniveau werkt het best." (Belga)

Op de gemeenteraden van Bilzen en Hoeselt stond maandagavond maar één punt op de agenda: de principiële goedkeuring van de fusie van beide gemeenten op 1 januari 2025. In Hoeselt werd de principiële beslissing unaniem goedgekeurd na een halfuur gemeenteraad. In Bilzen hadden de raadsleden een uurtje nodig om tot een unanieme goedkeuring te komen. De gemeente Hoeselt en de stad Bilzen willen fusioneren tot een nieuwe gemeente van 42.300 inwoners en een oppervlakte van 106 km². Volgens burgemeester van Bilzen Johan Sauwens (Trots op Bilzen) gaat het om "een samenvoeging van twee homogene gemeenschappen, maar ook van 23 dorpen of deelgemeenten." Eind vorig jaar startten Bilzen, Hoeselt en ook Riemst gesprekken op om een fusie voor te bereiden. Een externe firma voerde een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van een fusie. Eind april liet de gemeente Riemst echter weten niet langer deel te nemen aan de fusiegesprekken. Op lange termijn sloot Riemst een fusie of toetreding tot een fusiegemeente evenwel niet uit. Bilzenaar Johan Danen (Groen) riep in de gemeenteraad dan ook op "om de deur voor Riemst zeker open te houden." Een naam voor de fusiegemeente is er nog niet, maar eerder raakte bekend dat de domeinnaam 'gemeentebiesen.be' al werd geregistreerd. De naam 'Biesen' verwijst naar de balije Biesen en de landcommanderij Alden Biesen op de grens van beide gemeenten. Volgens oud-burgemeester van Bilzen Frieda Brepoels (N-VA) is het opleggen van die naam echter geen goede zaak. Bij Hoeselaren zou ook het weglaten van hun gemeente in de naam gevoelig kunnen liggen. "Bilzen-Hoeselt zou logisch zijn", aldus Brepoels. De financiële bonus van 500 euro per inwoner - in totaal 21,2 miljoen euro - die Vlaanderen in het vooruitzicht stelt, moet een belastingverlaging en een aantal belangrijke investeringen in infrastructuurprojecten mogelijk maken. Daarnaast maken de gemeentebesturen zich sterk dat er geen ontslagen zullen vallen en dat de loketten voor de bevolking in beide gemeenten openblijven. De gemeenschappelijke website www.fusiehoeseltbilzen.be werd opgestart, waar iedere inwoner de stand van zaken kan raadplegen. Na de vakantieperiode starten de werkgroepen die technisch, juridisch en ambtelijk het fusiedossier voorbereiden. Dat zal in 2022 leiden tot de 'kompasnota' die de basis vormt voor het beleidsprogramma. Via infomarkten en thematafels worden burgers daarbij betrokken. In december 2023 moet de tweede (definitieve) beslissing van de gemeenteraden volgen, die dan aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd. De effectieve fusie zal ingaan op 1 januari 2025 met een gemeenteraad van 35 gekozenen. De nieuwe bestuursploeg zal één burgemeester en negen schepenen tellen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) juicht de vrijwillige fusie toe. "In vergelijking met het buitenland zijn onze steden en gemeenten redelijk klein. Een gemiddelde gemeente telt in Vlaanderen 22.000 inwoners", zegt Somers. "Dat vertaalt zich ook in het budget. Bij ons beheren de lokale besturen ongeveer 13 procent van de middelen. We laten zo kansen liggen, want het lokale bestuursniveau werkt het best." (Belga)