Vlaanderen startte in 2019 met een nieuw, eigen jeugddelinquentierecht. Het bijhorende decreet bepaalt hoe Vlaanderen omgaat met jongeren die delicten plegen. Maar in februari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof een deel van dat decreet. Met name de regels over de langdurige gesloten opvang van jonge delictplegers waren volgens het Hof onvoldoende wettelijk afgelijnd. Daar heeft de Vlaamse regering een mouw aan gepast met een zogenaamd reparatiedecreet. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar die zware feiten gepleegd hebben, kan een jeugdrechter een langdurig verblijf in een gemeenschapsinstelling opleggen. Dat kan wel enkel bij een beperkte reeks heel ernstige misdrijven: oorlog- of terroristische misdrijven, levensdelicten, roofmoord en verkrachting met verzwarende omstandigheden of met de dood tot gevolg. Jongeren vanaf 12 tot 14 jaar kunnen dan voor maximaal 2 jaar in een gesloten gemeenschapsinstelling worden opgenomen. Voor jongeren tot 16 jaar is die termijn maximaal 5 jaar, en voor jongeren tot 18 jaar kan de periode oplopen tot 7 jaar. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar kan een jeugdrechtbank de sanctie ook opleggen bij andere delicten zoals bijvoorbeeld bij opzettelijke slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden, diefstal of afpersing met geweld en onmenselijke behandeling. Bedoeling is dat de nieuwe bepalingen ingaan op 1 september 2022. (Belga)

Vlaanderen startte in 2019 met een nieuw, eigen jeugddelinquentierecht. Het bijhorende decreet bepaalt hoe Vlaanderen omgaat met jongeren die delicten plegen. Maar in februari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof een deel van dat decreet. Met name de regels over de langdurige gesloten opvang van jonge delictplegers waren volgens het Hof onvoldoende wettelijk afgelijnd. Daar heeft de Vlaamse regering een mouw aan gepast met een zogenaamd reparatiedecreet. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar die zware feiten gepleegd hebben, kan een jeugdrechter een langdurig verblijf in een gemeenschapsinstelling opleggen. Dat kan wel enkel bij een beperkte reeks heel ernstige misdrijven: oorlog- of terroristische misdrijven, levensdelicten, roofmoord en verkrachting met verzwarende omstandigheden of met de dood tot gevolg. Jongeren vanaf 12 tot 14 jaar kunnen dan voor maximaal 2 jaar in een gesloten gemeenschapsinstelling worden opgenomen. Voor jongeren tot 16 jaar is die termijn maximaal 5 jaar, en voor jongeren tot 18 jaar kan de periode oplopen tot 7 jaar. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar kan een jeugdrechtbank de sanctie ook opleggen bij andere delicten zoals bijvoorbeeld bij opzettelijke slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden, diefstal of afpersing met geweld en onmenselijke behandeling. Bedoeling is dat de nieuwe bepalingen ingaan op 1 september 2022. (Belga)