Van de 960 gevatte minderjarige verdachten - het gaat hier overigens niet om 960 verschillende personen, want verdachten van meerdere feiten worden per feit meegeteld - waren er 417 ook jonger dan 16 jaar. Opvallend is dat jongeren niet eens voornamelijk voor de minst ernstige feiten in aanmerking komen. Zo bleek 36 procent van de verdachten van agressieve diefstallen minderjarig. "Niet alleen de jongeren, maar ook de ouders moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van hun minderjarige kinderen", vindt Dewinter. "Het afnemen van het kindergeld is een mogelijkheid om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen." Burgemeester De Wever stelt dat het niet om een nieuw probleem gaat. "In een grootstedelijke context zit Antwerpen met een groep minderjarigen die op vroege leeftijd evolueert van kattenkwaad naar ernstige feiten. Met de hervorming van de GAS-wet en de leeftijdsverlaging daarvan naar 14 jaar hebben we er echter een instrument bij om op jonge leeftijd al via ouderlijke betrokkenheid en bemiddeling in te grijpen. Sinds 2014 hebben we ook een casemanager minderjarig drugsgebruik om jongeren in beeld te krijgen en op het rechte pad te proberen houden." De Wever wijst er verder op dat in het Vlaams Parlement momenteel een debat gevoerd wordt rond een hervorming van het jeugdsanctierecht. "De stad voert hierover ook al geruime tijd overleg met het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V, red.)". (Belga)

Van de 960 gevatte minderjarige verdachten - het gaat hier overigens niet om 960 verschillende personen, want verdachten van meerdere feiten worden per feit meegeteld - waren er 417 ook jonger dan 16 jaar. Opvallend is dat jongeren niet eens voornamelijk voor de minst ernstige feiten in aanmerking komen. Zo bleek 36 procent van de verdachten van agressieve diefstallen minderjarig. "Niet alleen de jongeren, maar ook de ouders moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van hun minderjarige kinderen", vindt Dewinter. "Het afnemen van het kindergeld is een mogelijkheid om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen." Burgemeester De Wever stelt dat het niet om een nieuw probleem gaat. "In een grootstedelijke context zit Antwerpen met een groep minderjarigen die op vroege leeftijd evolueert van kattenkwaad naar ernstige feiten. Met de hervorming van de GAS-wet en de leeftijdsverlaging daarvan naar 14 jaar hebben we er echter een instrument bij om op jonge leeftijd al via ouderlijke betrokkenheid en bemiddeling in te grijpen. Sinds 2014 hebben we ook een casemanager minderjarig drugsgebruik om jongeren in beeld te krijgen en op het rechte pad te proberen houden." De Wever wijst er verder op dat in het Vlaams Parlement momenteel een debat gevoerd wordt rond een hervorming van het jeugdsanctierecht. "De stad voert hierover ook al geruime tijd overleg met het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V, red.)". (Belga)