Volgens het scorebord kwam vorig jaar 46 procent van de Europese consumenten (38 pct van de Belgische) in aanraking met misleidende reclame of aanbiedingen, een toename met vier procent in vergelijking met 2010. Bij de verkopers rapporteerde 31 procent zulke praktijken, een stijging met zes procent. Bovendien steeg het aantal consumenten dat ongevraagde reclame ontving met acht procent tot 69 procent. Wat wel min of meer stabiel bleef, was de frequentie van echt frauduleuze aanbiedingen. Die werden gesignaleerd door 29 procent van de consumenten en 23 procent van de verkopers. Achttien procent van de Europese (en Belgische) consumenten ging ook daadwerkelijk in op een misleidend of frauduleus aanbod. Volgens de Commissie moet het hele fenomeen actiever aangepakt worden. Ze hamert op de effectieve afdwinging van de regels voor consumentenbescherming. Later dit jaar presenteert ze een rapport met voorstellen in het kader van de herziening van de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken. (KAV)

Volgens het scorebord kwam vorig jaar 46 procent van de Europese consumenten (38 pct van de Belgische) in aanraking met misleidende reclame of aanbiedingen, een toename met vier procent in vergelijking met 2010. Bij de verkopers rapporteerde 31 procent zulke praktijken, een stijging met zes procent. Bovendien steeg het aantal consumenten dat ongevraagde reclame ontving met acht procent tot 69 procent. Wat wel min of meer stabiel bleef, was de frequentie van echt frauduleuze aanbiedingen. Die werden gesignaleerd door 29 procent van de consumenten en 23 procent van de verkopers. Achttien procent van de Europese (en Belgische) consumenten ging ook daadwerkelijk in op een misleidend of frauduleus aanbod. Volgens de Commissie moet het hele fenomeen actiever aangepakt worden. Ze hamert op de effectieve afdwinging van de regels voor consumentenbescherming. Later dit jaar presenteert ze een rapport met voorstellen in het kader van de herziening van de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken. (KAV)