De studie van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn in Brussel leert dat het beroep van huisarts sterk vervrouwelijkt (71% vrouwen tussen 25 en 34 jaar tegen slechts 21% bij de 65-plussers). Bijna een kwart van de huisartsen (24%) is tussen 25 en 34 jaar oud, 30% is tussen 55 en 64 jaar en liefst 15% heeft de pensioenleeftijd bereikt. Dat betekent voor de onderzoekers dat maar liefst 486 bijkomende huisartsen nodig zijn tegen 2027. Jonge artsen verkiezen in een groepspraktijk te werken. Bij de artsen tussen 25 en 34 jaar oud gaat het zelfs om meer dan 85%, bij die tussen 35 en 44 jaar gaat het nog altijd om meer dan de helft. Didier Gosuin wees erop dat Brussel inzake gezondheidszorg niet te vergelijken is met Vlaanderen en Wallonië. De bevolking groeit snel aan, is jong en een groot deel leeft in precaire omstandigheden. Een groot deel heeft een buitenlandse nationaliteit en het gewest telt proportioneel meer mensen zonder verblijfsvergunning, studenten en toeristen, terwijl de immobiliënprijzen hoog zijn. Het Brussels gewest kent ook een grote onderconsumptie van de eerstelijnszorg. (Belga)

De studie van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn in Brussel leert dat het beroep van huisarts sterk vervrouwelijkt (71% vrouwen tussen 25 en 34 jaar tegen slechts 21% bij de 65-plussers). Bijna een kwart van de huisartsen (24%) is tussen 25 en 34 jaar oud, 30% is tussen 55 en 64 jaar en liefst 15% heeft de pensioenleeftijd bereikt. Dat betekent voor de onderzoekers dat maar liefst 486 bijkomende huisartsen nodig zijn tegen 2027. Jonge artsen verkiezen in een groepspraktijk te werken. Bij de artsen tussen 25 en 34 jaar oud gaat het zelfs om meer dan 85%, bij die tussen 35 en 44 jaar gaat het nog altijd om meer dan de helft. Didier Gosuin wees erop dat Brussel inzake gezondheidszorg niet te vergelijken is met Vlaanderen en Wallonië. De bevolking groeit snel aan, is jong en een groot deel leeft in precaire omstandigheden. Een groot deel heeft een buitenlandse nationaliteit en het gewest telt proportioneel meer mensen zonder verblijfsvergunning, studenten en toeristen, terwijl de immobiliënprijzen hoog zijn. Het Brussels gewest kent ook een grote onderconsumptie van de eerstelijnszorg. (Belga)