Het gaat zowel om personen met een huidige vreemde nationaliteit als vreemdelingen die Belg zijn geworden en hun kinderen.

Nederlanders

In vijf jaar tijd is het aantal personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen met goed 200.000 toegenomen. In drie Vlaamse gemeenten ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst boven de 50 procent: Baarle-Hertog (67 pct), Maasmechelen (55 pct) en Genk (55 pct). Een aantal van de gemeenten in de top tien scoort hoog door de aanwezigheid van Nederlanders.

Worden zij buiten beschouwing gelaten, voeren Genk (52 pct), Maasmechelen (45 pct) en Kraainem (44) pct de lijst aan met het hoogste aandeel van personen van buitenlandse herkomst. In Antwerpen gaat het om 45 procent van de inwoners. Voorts ligt in de centrumsteden Gent (29 pct), Mechelen (29 pct), Leuven (28 pct), Turnhout (25 pct) en Sint-Niklaas (22 pct) het aandeel inwoners van buitenlandse herkomst boven de 20 procent.

Algemeen beschouwd ligt het aandeel het hoogst in de grensstreek met Nederland in de provincies Limburg en Antwerpen, in Midden-Limburg, in de rand rond Brussel en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent. In de grensstreek met Nederland zijn dat vooral personen van Nederlandse herkomst, in Midden-Limburg om personen van Zuid-EU- en Turkse herkomst, in de rand rond Brussel om personen met een EU-herkomst, in de groot- en centrumsteden om personen met een niet-EU-herkomst en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent om personen van Maghrebijnse herkomst.

Kinderen

Het aandeel ligt het hoogst bij de jongste leeftijdsgroepen. Zo is 34 procent van de kinderen van 0 tot 5 jaar van buitenlandse herkomst. In Baarle-Hertog is dat het hoogst, met 80 pct. Dan volgen Maasmechelen (74 pct), Genk (73 pct), Vilvoorde en Antwerpen (telkens 72 pct) en Machelen (70 pct).

Uit de monitor blijkt nog dat de werkzaamheid van personen met een herkomst buiten de Europese Unie in 2013 gemiddeld 25 procentpunten lager lag dan die van personen van Belgische herkomst: 47 pct tegenover 72 pct. De werkloosheidsgraad bij personen die niet van een EU-herkomst zijn, lag dan weer bijna vier keer hoger: 15 pct tegenover 4 pct. De werkzaamheidsgraad van personen met een herkomst buiten de EU, ligt het laagst in de grootsteden, terwijl de werkloosheidsgraad in die groep er het hoogst is. Hun sociaaleconomische positie is dan weer het best in de gemeenten in de grootstedelijke en regionaal stedelijke rand en in de rand rond Brussel. (Belga/TE)

Het gaat zowel om personen met een huidige vreemde nationaliteit als vreemdelingen die Belg zijn geworden en hun kinderen. In vijf jaar tijd is het aantal personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen met goed 200.000 toegenomen. In drie Vlaamse gemeenten ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst boven de 50 procent: Baarle-Hertog (67 pct), Maasmechelen (55 pct) en Genk (55 pct). Een aantal van de gemeenten in de top tien scoort hoog door de aanwezigheid van Nederlanders. Worden zij buiten beschouwing gelaten, voeren Genk (52 pct), Maasmechelen (45 pct) en Kraainem (44) pct de lijst aan met het hoogste aandeel van personen van buitenlandse herkomst. In Antwerpen gaat het om 45 procent van de inwoners. Voorts ligt in de centrumsteden Gent (29 pct), Mechelen (29 pct), Leuven (28 pct), Turnhout (25 pct) en Sint-Niklaas (22 pct) het aandeel inwoners van buitenlandse herkomst boven de 20 procent. Algemeen beschouwd ligt het aandeel het hoogst in de grensstreek met Nederland in de provincies Limburg en Antwerpen, in Midden-Limburg, in de rand rond Brussel en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent. In de grensstreek met Nederland zijn dat vooral personen van Nederlandse herkomst, in Midden-Limburg om personen van Zuid-EU- en Turkse herkomst, in de rand rond Brussel om personen met een EU-herkomst, in de groot- en centrumsteden om personen met een niet-EU-herkomst en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent om personen van Maghrebijnse herkomst. Het aandeel ligt het hoogst bij de jongste leeftijdsgroepen. Zo is 34 procent van de kinderen van 0 tot 5 jaar van buitenlandse herkomst. In Baarle-Hertog is dat het hoogst, met 80 pct. Dan volgen Maasmechelen (74 pct), Genk (73 pct), Vilvoorde en Antwerpen (telkens 72 pct) en Machelen (70 pct). Uit de monitor blijkt nog dat de werkzaamheid van personen met een herkomst buiten de Europese Unie in 2013 gemiddeld 25 procentpunten lager lag dan die van personen van Belgische herkomst: 47 pct tegenover 72 pct. De werkloosheidsgraad bij personen die niet van een EU-herkomst zijn, lag dan weer bijna vier keer hoger: 15 pct tegenover 4 pct. De werkzaamheidsgraad van personen met een herkomst buiten de EU, ligt het laagst in de grootsteden, terwijl de werkloosheidsgraad in die groep er het hoogst is. Hun sociaaleconomische positie is dan weer het best in de gemeenten in de grootstedelijke en regionaal stedelijke rand en in de rand rond Brussel. (Belga/TE)