Germanwatch heeft alle stormen, overstromingen en hittegolven tussen 2000 en 2019 opgelijst. Daaruit blijkt dat meer dan 11.000 gevallen van extreme weersomstandigheden het leven hebben gekost aan bijna 480.000 mensen. Helemaal bovenaan het lijstje met zwaarst getroffen landen prijken Puerto Rico, Myanmar en Haïti. De ngo, die jaarlijks met een rapport komt over de gevolgen van de klimaatveranderingen, becijferde ook dat de kosten van klimaatgerelateerde catastrofes de afgelopen twintig jaar opliepen tot 2.560 miljard dollar (2.105 miljard euro). "De armste landen worden het zwaarst getroffen omdat ze kwetsbaarder zijn voor de verwoestende gevolgen van de rampen en over minder middelen beschikken om ze te boven te komen", schrijft Vera Keunzel, een van de auteurs van het rapport. Het rapport verschijnt tegelijkertijd met de aftrap van de allereerste Climate Adaptation Summit in Nederland. Naast de reductie van de uitstoot van broeikasgassen vormt de beteugeling van de impact van de klimaatverandering een van de pijlers van het Klimaatakkoord van Parijs. (Belga)

Germanwatch heeft alle stormen, overstromingen en hittegolven tussen 2000 en 2019 opgelijst. Daaruit blijkt dat meer dan 11.000 gevallen van extreme weersomstandigheden het leven hebben gekost aan bijna 480.000 mensen. Helemaal bovenaan het lijstje met zwaarst getroffen landen prijken Puerto Rico, Myanmar en Haïti. De ngo, die jaarlijks met een rapport komt over de gevolgen van de klimaatveranderingen, becijferde ook dat de kosten van klimaatgerelateerde catastrofes de afgelopen twintig jaar opliepen tot 2.560 miljard dollar (2.105 miljard euro). "De armste landen worden het zwaarst getroffen omdat ze kwetsbaarder zijn voor de verwoestende gevolgen van de rampen en over minder middelen beschikken om ze te boven te komen", schrijft Vera Keunzel, een van de auteurs van het rapport. Het rapport verschijnt tegelijkertijd met de aftrap van de allereerste Climate Adaptation Summit in Nederland. Naast de reductie van de uitstoot van broeikasgassen vormt de beteugeling van de impact van de klimaatverandering een van de pijlers van het Klimaatakkoord van Parijs. (Belga)