Wie vader of meemoeder wordt, heeft recht op geboorteverlof. Tot begin 2021 ging het om 10 werkdagen. Sinds dit jaar is dat aantal verhoogd naar 15 dagen en in 2023 gaat het om 20 dagen. Uit cijfers van Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers (Open Vld) blijkt dat bijna alle Vlaamse ambtenaren die er recht op hebben ook effectief gebruik maken van het geboorteverlof. Vorig jaar ging het om ruim 93 procent van de personeelsleden die recht hadden op geboorteverlof. Medewerkers die hun recht op geboorteverlof gebruiken, doen dan meestal ook voor de quasi volledige termijn van 10 dagen. Het gemiddeld aantal dagen geboorteverlof dat vorig jaar werd opgenomen bedroeg 9,1 dagen. In 2019 en 2018 ging het om gemiddeld 9,3 dagen en in 2017 over 9,2 dagen. CDV-parlementslid Schryvers vindt het positief dat de personeelsleden van de Vlaamse overheid in grote mate gebruik maken van het geboorteverlof. "Het biedt vaders en meemoeders immers de kans om na de geboorte van een kind meer tijd te hebben voor hun gezin. Zo kunnen taken tussen de beide ouders beter verdeeld worden en zo krijgt ook de ouder die het kind niet zelf heeft gedragen meer kans om er een warme band mee op te bouwen. Het is afwachten in hoeverre vaders en meemoeders ook beroep zullen doen op de uitbreiding van het geboorteverlof", zegt Schryvers. (Belga)

Wie vader of meemoeder wordt, heeft recht op geboorteverlof. Tot begin 2021 ging het om 10 werkdagen. Sinds dit jaar is dat aantal verhoogd naar 15 dagen en in 2023 gaat het om 20 dagen. Uit cijfers van Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers (Open Vld) blijkt dat bijna alle Vlaamse ambtenaren die er recht op hebben ook effectief gebruik maken van het geboorteverlof. Vorig jaar ging het om ruim 93 procent van de personeelsleden die recht hadden op geboorteverlof. Medewerkers die hun recht op geboorteverlof gebruiken, doen dan meestal ook voor de quasi volledige termijn van 10 dagen. Het gemiddeld aantal dagen geboorteverlof dat vorig jaar werd opgenomen bedroeg 9,1 dagen. In 2019 en 2018 ging het om gemiddeld 9,3 dagen en in 2017 over 9,2 dagen. CDV-parlementslid Schryvers vindt het positief dat de personeelsleden van de Vlaamse overheid in grote mate gebruik maken van het geboorteverlof. "Het biedt vaders en meemoeders immers de kans om na de geboorte van een kind meer tijd te hebben voor hun gezin. Zo kunnen taken tussen de beide ouders beter verdeeld worden en zo krijgt ook de ouder die het kind niet zelf heeft gedragen meer kans om er een warme band mee op te bouwen. Het is afwachten in hoeverre vaders en meemoeders ook beroep zullen doen op de uitbreiding van het geboorteverlof", zegt Schryvers. (Belga)