Volgens de VVSG zijn onder meer de hoge huurprijzen op de private huurmarkt en de stijgende kosten voor energie belangrijke oorzaken voor de toename in de laatste jaren van het aantal mensen dat extra financiële steun krijgt. De oplopende kosten voor mensen die krap bij kas zitten, kunnen daarbovenop nog verergerd worden door bijvoorbeeld ziekte, jobverlies of psychosociale problemen. "Vaak gaat het om mensen met een leefloon of een ander vervangingsinkomen", zegt Karine Lycops van het Sociaal Huis in Genk. "Al kloppen ook meer mensen met een loon aan. Voor wie weinig of geen spaargeld heeft, is de kleinste tegenslag voldoende om financiële problemen te krijgen." De lokale besturen betalen de schuldhulpverlening en financiële steun hoofdzakelijk met eigen middelen. Financiële steun gaat vooral naar huur, energie, water, medische kosten of onderwijs. "Mensen zouden de basiskosten zelf moeten kunnen betalen met hun inkomen, waarbij werken altijd financieel voordeliger moet zijn dan niet-werken", zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG, echter. Daarom roept hij de Vlaamse regering op om maatregelen te nemen, zoals "een goed activeringsbeleid en een verhoging van de laagste inkomens." (Belga)

Volgens de VVSG zijn onder meer de hoge huurprijzen op de private huurmarkt en de stijgende kosten voor energie belangrijke oorzaken voor de toename in de laatste jaren van het aantal mensen dat extra financiële steun krijgt. De oplopende kosten voor mensen die krap bij kas zitten, kunnen daarbovenop nog verergerd worden door bijvoorbeeld ziekte, jobverlies of psychosociale problemen. "Vaak gaat het om mensen met een leefloon of een ander vervangingsinkomen", zegt Karine Lycops van het Sociaal Huis in Genk. "Al kloppen ook meer mensen met een loon aan. Voor wie weinig of geen spaargeld heeft, is de kleinste tegenslag voldoende om financiële problemen te krijgen." De lokale besturen betalen de schuldhulpverlening en financiële steun hoofdzakelijk met eigen middelen. Financiële steun gaat vooral naar huur, energie, water, medische kosten of onderwijs. "Mensen zouden de basiskosten zelf moeten kunnen betalen met hun inkomen, waarbij werken altijd financieel voordeliger moet zijn dan niet-werken", zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG, echter. Daarom roept hij de Vlaamse regering op om maatregelen te nemen, zoals "een goed activeringsbeleid en een verhoging van de laagste inkomens." (Belga)