Uit statistieken die Weyts en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vandaag publiceerden, blijkt dat de Vlaamse leerkrachten in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs massaal voor het vaccin hebben gekozen. Over alle provincies heen is de vaccinatiegraad er nog hoger dan de gemiddelde vaccinatiegraad voor de volwassen bevolking. In totaal is 94,45 procent volledig gevaccineerd. Van de 12- tot 17-jarigen heeft intussen ook 83 procent een eerste prik en 76 procent een tweede prik gekregen. Als ook de andere leeftijdscategorieën in de middelbare scholen mee in rekening worden gebracht, dan is 68,5 procent van de scholieren volledig gevaccineerd. Nog eens 8,82 moet nog een tweede prik krijgen. De komende weken worden bovendien nog heel wat tweede prikken gezet en via de scholen worden ook veel inspanningen geleverd om de vaccinatiegraad nog verder op te drijven. Daarbij komt dat kinderen die nog 12 jaar moeten worden ook na de sluiting van de vaccinatiecentra op 15 oktober nog gevaccineerd kunnen worden. "Ik ben tevreden dat zoveel jongeren ingegaan zijn op de vaccinatie", stelt Beke. "Hoe meer zij zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep". Er is volgens de ministers een zichtbaar verband tussen het aantal scholen met besmettingen en de vaccinatiegraad in deze gebieden. Er zijn ook beduidend minder omvangrijke besmettingsclusters in middelbare scholen in gebieden met een hoge vaccinatiegraad bij de jongeren tussen 12 en 18 jaar. "Voor mij verantwoorden deze cijfers verdere versoepelingen in ons onderwijs. Wanneer bepaalde doelen bereikt worden, moet daar iets tegenover staan. Alleen zo motiveer je mensen voor een eerste of een tweede prik en kan je de vaccinatiegraad op een positieve manier nog een extra boost geven", besluit minister Weyts. Donderdag zit Weyts opnieuw samen met de onderwijsvakbonden, -koepels en virologen, waar over eventuele verdere versoepelingen zal worden gesproken. (Belga)

Uit statistieken die Weyts en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vandaag publiceerden, blijkt dat de Vlaamse leerkrachten in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs massaal voor het vaccin hebben gekozen. Over alle provincies heen is de vaccinatiegraad er nog hoger dan de gemiddelde vaccinatiegraad voor de volwassen bevolking. In totaal is 94,45 procent volledig gevaccineerd. Van de 12- tot 17-jarigen heeft intussen ook 83 procent een eerste prik en 76 procent een tweede prik gekregen. Als ook de andere leeftijdscategorieën in de middelbare scholen mee in rekening worden gebracht, dan is 68,5 procent van de scholieren volledig gevaccineerd. Nog eens 8,82 moet nog een tweede prik krijgen. De komende weken worden bovendien nog heel wat tweede prikken gezet en via de scholen worden ook veel inspanningen geleverd om de vaccinatiegraad nog verder op te drijven. Daarbij komt dat kinderen die nog 12 jaar moeten worden ook na de sluiting van de vaccinatiecentra op 15 oktober nog gevaccineerd kunnen worden. "Ik ben tevreden dat zoveel jongeren ingegaan zijn op de vaccinatie", stelt Beke. "Hoe meer zij zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep". Er is volgens de ministers een zichtbaar verband tussen het aantal scholen met besmettingen en de vaccinatiegraad in deze gebieden. Er zijn ook beduidend minder omvangrijke besmettingsclusters in middelbare scholen in gebieden met een hoge vaccinatiegraad bij de jongeren tussen 12 en 18 jaar. "Voor mij verantwoorden deze cijfers verdere versoepelingen in ons onderwijs. Wanneer bepaalde doelen bereikt worden, moet daar iets tegenover staan. Alleen zo motiveer je mensen voor een eerste of een tweede prik en kan je de vaccinatiegraad op een positieve manier nog een extra boost geven", besluit minister Weyts. Donderdag zit Weyts opnieuw samen met de onderwijsvakbonden, -koepels en virologen, waar over eventuele verdere versoepelingen zal worden gesproken. (Belga)