Wie vanuit de werkloosheid een eigen zaak begint, verliest vanaf dag één zijn werkloosheidsuitkering en wordt bij de opstart dus meteen geconfronteerd met inkomensonzekerheid. Om die onzekerheid op te vangen, lanceerde de Vlaamse regering in 2018 de transitiepremie voor werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak starten. Gespreid over twee jaar kan de werkzoekende tot maximaal 15.600 euro ondersteuning krijgen. Eind vorig jaar werd beslist de premie uit te breiden naar werkzoekende jongeren (-30 jaar) en werkzoekenden uit kansengroepen. Uit cijfers die N-VA-parlementslid Axel Ronse heeft opgevraagd, blijkt dat dat er tot en met eind december 2020 in totaal 896 premies werden goedgekeurd. Het merendeel, namelijk 43 procent, ging naar de 45 tot en met 49 jarigen en 33 procent naar de 50 tot en met 54 jarigen. Verder blijkt dat een derde van de premies naar ondernemers in Antwerpen ging. "De ondersteuning bewijst haar meerwaarde en kan goede resultaten voorleggen", stelt Ronse. "Van alle goedgekeurde premies werden amper 42 premies vroegtijdig stopgezet. Bovendien is de overlevingsgraad van de ondernemers na het traject van de transitiepremie veelbelovend. Maar liefst 98,4 procent of 124 van de 126 van de ondernemers die de premie uitbetaald kregen, zijn nog steeds als ondernemer aan de slag." Intussen heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist de premie tijdelijk uit te breiden. Zo wordt de premie tijdelijk (gedurende één jaar) uitgebreid naar alle werkzoekenden ongeacht hun leeftijd. Maar tegelijk wordt het maximale premiebedrag wel tijdelijk gehalveerd van 15.600 euro naar 7.800 euro. N-VA-parlementslid Ronse hoopt dat die tijdelijke verruiming nog meer werkzoekenden zal stimuleren om de stap naar het ondernemerschap te zetten. (Belga)

Wie vanuit de werkloosheid een eigen zaak begint, verliest vanaf dag één zijn werkloosheidsuitkering en wordt bij de opstart dus meteen geconfronteerd met inkomensonzekerheid. Om die onzekerheid op te vangen, lanceerde de Vlaamse regering in 2018 de transitiepremie voor werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak starten. Gespreid over twee jaar kan de werkzoekende tot maximaal 15.600 euro ondersteuning krijgen. Eind vorig jaar werd beslist de premie uit te breiden naar werkzoekende jongeren (-30 jaar) en werkzoekenden uit kansengroepen. Uit cijfers die N-VA-parlementslid Axel Ronse heeft opgevraagd, blijkt dat dat er tot en met eind december 2020 in totaal 896 premies werden goedgekeurd. Het merendeel, namelijk 43 procent, ging naar de 45 tot en met 49 jarigen en 33 procent naar de 50 tot en met 54 jarigen. Verder blijkt dat een derde van de premies naar ondernemers in Antwerpen ging. "De ondersteuning bewijst haar meerwaarde en kan goede resultaten voorleggen", stelt Ronse. "Van alle goedgekeurde premies werden amper 42 premies vroegtijdig stopgezet. Bovendien is de overlevingsgraad van de ondernemers na het traject van de transitiepremie veelbelovend. Maar liefst 98,4 procent of 124 van de 126 van de ondernemers die de premie uitbetaald kregen, zijn nog steeds als ondernemer aan de slag." Intussen heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist de premie tijdelijk uit te breiden. Zo wordt de premie tijdelijk (gedurende één jaar) uitgebreid naar alle werkzoekenden ongeacht hun leeftijd. Maar tegelijk wordt het maximale premiebedrag wel tijdelijk gehalveerd van 15.600 euro naar 7.800 euro. N-VA-parlementslid Ronse hoopt dat die tijdelijke verruiming nog meer werkzoekenden zal stimuleren om de stap naar het ondernemerschap te zetten. (Belga)