Uit de cijfers van 2019 blijkt dat bijna de helft van de mensen die opgevangen worden op een zorgboerderij tussen de 12 en 24 jaar oud zijn. De zorgboerderijen bieden geen medische zorg of therapie aan. Elke landbouwer werkt wel samen met een erkende zorginstelling of CLB. "Het verzorgen van dieren en planten is voor kwetsbare mensen of jongeren vaak een belangrijke houvast", zegt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). De rust van het platteland en de vaste dagstructuur zou hen ook goed doen. Elke landbouwer die opvang aanbiedt, krijgt van de Vlaamse overheid een vergoeding van 20 euro voor een halve dag of 40 euro voor een volledige dag. In 2019 betaalde het departement Landbouw en Visserij 1.676.940 euro uit aan 390 landbouwers. In 2018 waren het er 424. "Landbouwers zorgen niet enkel voor het eten op ons bord, maar nemen vaak ook een engagement op voor onze samenleving", zegt Hilde Crevits. "Zo krijgen bijna 800 kwetsbare jongeren de kans om kennis te maken met het dagelijkse werk op de boerderij." De grootste groep zorgboeren zijn tussen de 45 en 60 jaar oud. De meeste zorguren werden verstrekt in de provincie Limburg, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Meer dan de helft van de actieve zorgboerderijen zijn melkveebedrijven, vleesveebedrijven en gemengde bedrijven. Landbouwers die een subsidie willen aanvragen, krijgen een jaar om hun aanwezigheidslijsten in te dienen. Daardoor worden de jaarstatistieken met een jaar vertraging gepubliceerd en zullen de cijfers van 2020 ten vroegste in het voorjaar van 2022 beschikbaar zijn. (Belga)

Uit de cijfers van 2019 blijkt dat bijna de helft van de mensen die opgevangen worden op een zorgboerderij tussen de 12 en 24 jaar oud zijn. De zorgboerderijen bieden geen medische zorg of therapie aan. Elke landbouwer werkt wel samen met een erkende zorginstelling of CLB. "Het verzorgen van dieren en planten is voor kwetsbare mensen of jongeren vaak een belangrijke houvast", zegt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). De rust van het platteland en de vaste dagstructuur zou hen ook goed doen. Elke landbouwer die opvang aanbiedt, krijgt van de Vlaamse overheid een vergoeding van 20 euro voor een halve dag of 40 euro voor een volledige dag. In 2019 betaalde het departement Landbouw en Visserij 1.676.940 euro uit aan 390 landbouwers. In 2018 waren het er 424. "Landbouwers zorgen niet enkel voor het eten op ons bord, maar nemen vaak ook een engagement op voor onze samenleving", zegt Hilde Crevits. "Zo krijgen bijna 800 kwetsbare jongeren de kans om kennis te maken met het dagelijkse werk op de boerderij." De grootste groep zorgboeren zijn tussen de 45 en 60 jaar oud. De meeste zorguren werden verstrekt in de provincie Limburg, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Meer dan de helft van de actieve zorgboerderijen zijn melkveebedrijven, vleesveebedrijven en gemengde bedrijven. Landbouwers die een subsidie willen aanvragen, krijgen een jaar om hun aanwezigheidslijsten in te dienen. Daardoor worden de jaarstatistieken met een jaar vertraging gepubliceerd en zullen de cijfers van 2020 ten vroegste in het voorjaar van 2022 beschikbaar zijn. (Belga)