Inwoners van Gent, taxidiensten, koerierdiensten en autodeelorganisaties kunnen sinds 1 januari subsidies krijgen voor de aankoop van elektrische (bak)fietsen, -scooters en -wagens of CNG-wagens (aardgas). Ondertussen werden 174.000 euro subsidies toegekend voor de aankoop van 696 elektrische fietsen. Er werden al 24 bakfietsen gesubsidieerd voor samen 9.600 euro, naast vier elektrische scooters en twee CNG-wagens. Ook kregen 51 Gentenaars een tegemoetkoming op hun inschrijving bij een autodeelorganisatie. Van de voor 2012 aangekondigde 380.000 euro beschikbare middelen, werden er tijdens de eerste vijf maanden al 188.865 toegekend. Goossens vroeg of Balthazar op de hoogte was van misbruiken, onder andere van Gentenaars die de subsidie ontvangen en hun fiets of bakfiets doorgeven of verkopen aan derden uit andere gemeenten. "Om misbruiken te voorkomen moeten elektrische fietsen aangekocht worden door een natuurlijke persoon gedomicilieerd in de stad", aldus Balthazar. "De factuur moet ook op naam van de natuurlijke persoon staan en er kan slechts één subsidie per natuurlijke persoon per adres toegekend worden." De schepen wees erop dat bij vastgestelde misbruiken, de subsidie teruggevorderd kan worden. (COR 207)

Inwoners van Gent, taxidiensten, koerierdiensten en autodeelorganisaties kunnen sinds 1 januari subsidies krijgen voor de aankoop van elektrische (bak)fietsen, -scooters en -wagens of CNG-wagens (aardgas). Ondertussen werden 174.000 euro subsidies toegekend voor de aankoop van 696 elektrische fietsen. Er werden al 24 bakfietsen gesubsidieerd voor samen 9.600 euro, naast vier elektrische scooters en twee CNG-wagens. Ook kregen 51 Gentenaars een tegemoetkoming op hun inschrijving bij een autodeelorganisatie. Van de voor 2012 aangekondigde 380.000 euro beschikbare middelen, werden er tijdens de eerste vijf maanden al 188.865 toegekend. Goossens vroeg of Balthazar op de hoogte was van misbruiken, onder andere van Gentenaars die de subsidie ontvangen en hun fiets of bakfiets doorgeven of verkopen aan derden uit andere gemeenten. "Om misbruiken te voorkomen moeten elektrische fietsen aangekocht worden door een natuurlijke persoon gedomicilieerd in de stad", aldus Balthazar. "De factuur moet ook op naam van de natuurlijke persoon staan en er kan slechts één subsidie per natuurlijke persoon per adres toegekend worden." De schepen wees erop dat bij vastgestelde misbruiken, de subsidie teruggevorderd kan worden. (COR 207)