Vorig jaar werden in Vlaanderen 63.148 baby's geboren. Het afgelopen decennium is er een duidelijke daling van het aantal geboortes in Vlaanderen. In 2019 werden 9,7 pct minder kinderen geboren dan in 2010 (69.924 geboortes). Daarnaast blijken Vlaamse moeders een eerste kind steeds later te krijgen. In 2019 was de gemiddelde leeftijd waarop een moeder haar eerste kind kreeg 29,3 jaar. In 2018 was dat nog 29,1 jaar en in 1987 zelfs 25,7 jaar. Meer dan de helft van de moeders (55,8 pct) is 30 jaar of ouder op het ogenblik van de bevalling. Ook het aantal 40-plussers is hoog en blijft stijgen. Het aantal tienermoeders blijft daarentegen dalen en blijft zeer laag (1 op de 97 zwangere vrouwen is tiener). Ook komen zwangerschappen steeds vaker tot stand door een behandeling voor onvruchtbaarheid. Bij 7,7 pct trad de zwangerschap op na zo'n behandeling, terwijl dit in 2018 nog 7,2 pct was. Wel is het aantal meerlingen na een vruchtbaarheidsbehandeling gedaald. Dat heeft te maken met het aantal terug te plaatsen embryo's, dat beter werd gereguleerd binnen de sector. In 2019 waren er 1,58 pct tweelingen en 0,02 pct drielingen, ten opzichte van 1,80 pct en 0,03 pct in 2000 respectievelijk. Het aantal bevallingen met een knip (episiotomie) is ook gedaald. In 2001, het eerste jaar waarin episiotomie werd bevraagd, beviel 68,2 pct met een knip. Vorig jaar is dat gedaald tot 38,5 pct. Verder werden in 2019 28 kinderen geboren met het syndroom van Down. Daarmee blijft dat aantal stabiel tegenover een jaar eerder. (Belga)

Vorig jaar werden in Vlaanderen 63.148 baby's geboren. Het afgelopen decennium is er een duidelijke daling van het aantal geboortes in Vlaanderen. In 2019 werden 9,7 pct minder kinderen geboren dan in 2010 (69.924 geboortes). Daarnaast blijken Vlaamse moeders een eerste kind steeds later te krijgen. In 2019 was de gemiddelde leeftijd waarop een moeder haar eerste kind kreeg 29,3 jaar. In 2018 was dat nog 29,1 jaar en in 1987 zelfs 25,7 jaar. Meer dan de helft van de moeders (55,8 pct) is 30 jaar of ouder op het ogenblik van de bevalling. Ook het aantal 40-plussers is hoog en blijft stijgen. Het aantal tienermoeders blijft daarentegen dalen en blijft zeer laag (1 op de 97 zwangere vrouwen is tiener). Ook komen zwangerschappen steeds vaker tot stand door een behandeling voor onvruchtbaarheid. Bij 7,7 pct trad de zwangerschap op na zo'n behandeling, terwijl dit in 2018 nog 7,2 pct was. Wel is het aantal meerlingen na een vruchtbaarheidsbehandeling gedaald. Dat heeft te maken met het aantal terug te plaatsen embryo's, dat beter werd gereguleerd binnen de sector. In 2019 waren er 1,58 pct tweelingen en 0,02 pct drielingen, ten opzichte van 1,80 pct en 0,03 pct in 2000 respectievelijk. Het aantal bevallingen met een knip (episiotomie) is ook gedaald. In 2001, het eerste jaar waarin episiotomie werd bevraagd, beviel 68,2 pct met een knip. Vorig jaar is dat gedaald tot 38,5 pct. Verder werden in 2019 28 kinderen geboren met het syndroom van Down. Daarmee blijft dat aantal stabiel tegenover een jaar eerder. (Belga)