Tien jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet in ons land staan er exact 647.388 wapens geregistreerd in het Centraal Wapenregister (CWR). Zeker 117.000 wapens die geregistreerd waren voor de nieuwe wapenwet zijn "verdwenen". Dat blijkt uit cijfers van de FOD Justitie.

In 2006, na de dodelijke raid van Hans Van Themsche in Antwerpen, werd de wapenwet in ons land verstrengd. In de nasleep daarvan gold een amnestieperiode, waarbinnen iedereen een vergunning kon aanvragen of wapens kon inleveren.

Bij een telling in 2006, voordat de nieuwe wapenwet van kracht was, stonden er in het CWR exact 889.937 wapens geregistreerd. Op 1 januari 2016 waren dat er 647.388. Tijdens de amnestieperiode werden 125.000 wapens afgestaan en vernietigd. Er blijven dus ongeveer 117.000 wapens over die in de tussentijd "verdwenen" zijn. Het aantal nieuwe wapenvergunningen - 27.176 in 2015 - wordt ieder jaar voor een stuk geneutraliseerd door, onder meer, het aantal wapens dat opnieuw wordt verkocht, dat gestolen wordt of waar de vergunning voor ingetrokken wordt.

Nieuwe amnestieronde

Volgens de FOD Justitie zijn er diverse verklaringen mogelijk voor het "verdwijnen" van wapens, gaande van wapens die (illegaal) zijn uitgevoerd, die verloren zijn gegaan of defect zijn, of gewoon vanwege fouten in het CWR. Toch zou het grootste gedeelte bestaan uit wapens die niet zijn aangegeven tijdens de overgangsperiode. Bijvoorbeeld omdat ze toebehoren aan personen die overleden zijn of die niet op de hoogte waren van hun plichten, maar ook omdat ze bewust werden achtergehouden. Zo hoopten sommigen wellicht dat de wet opnieuw zou versoepeld worden. Het is onmogelijk te bepalen hoeveel van die wapens werkelijk voor een risico zorgen, klinkt het.

Vorig jaar werd nog gesproken van 300.000 wapens, maar de FOD Justitie zegt dat dat cijfer niet correct is. Er werd daarbij geen rekening gehouden met wapens in verzamelingen en dienstwapens.

In het federaal regeerakkoord werd een nieuwe amnestieronde aangekondigd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) liet vorig jaar al verstaan dat de administratie daar al teksten voor heeft klaargemaakt.

Verloren of gestolen

Overigens werden er tussen 2006 en 2015 ook 44.769 wapens opgegeven als verloren of gestolen. De FOD Justitie zegt dat er in dit cijfer ongetwijfeld een niet te schatten aantal wapens zit dat als verloren of gestolen is opgegeven, maar door de eigenaar verborgen wordt gehouden.

Nog volgens de FOD Justitie is het niet mogelijk om het aantal onbekende wapens te schatten dat in 2006 moest worden aangegeven. Het gaat hier niet alleen om "verdwenen" wapens. Zo werd een deel voor 1991 volkomen wettig aangekocht toen dit nog kon zonder vergunning of registratie. Andere waren sinds 1991 vergunningsplichtig en sindsdien dus illegaal in het bezit van de eigenaars. (Belga/AVE)

Tien jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet in ons land staan er exact 647.388 wapens geregistreerd in het Centraal Wapenregister (CWR). Zeker 117.000 wapens die geregistreerd waren voor de nieuwe wapenwet zijn "verdwenen". Dat blijkt uit cijfers van de FOD Justitie.In 2006, na de dodelijke raid van Hans Van Themsche in Antwerpen, werd de wapenwet in ons land verstrengd. In de nasleep daarvan gold een amnestieperiode, waarbinnen iedereen een vergunning kon aanvragen of wapens kon inleveren.Bij een telling in 2006, voordat de nieuwe wapenwet van kracht was, stonden er in het CWR exact 889.937 wapens geregistreerd. Op 1 januari 2016 waren dat er 647.388. Tijdens de amnestieperiode werden 125.000 wapens afgestaan en vernietigd. Er blijven dus ongeveer 117.000 wapens over die in de tussentijd "verdwenen" zijn. Het aantal nieuwe wapenvergunningen - 27.176 in 2015 - wordt ieder jaar voor een stuk geneutraliseerd door, onder meer, het aantal wapens dat opnieuw wordt verkocht, dat gestolen wordt of waar de vergunning voor ingetrokken wordt.Volgens de FOD Justitie zijn er diverse verklaringen mogelijk voor het "verdwijnen" van wapens, gaande van wapens die (illegaal) zijn uitgevoerd, die verloren zijn gegaan of defect zijn, of gewoon vanwege fouten in het CWR. Toch zou het grootste gedeelte bestaan uit wapens die niet zijn aangegeven tijdens de overgangsperiode. Bijvoorbeeld omdat ze toebehoren aan personen die overleden zijn of die niet op de hoogte waren van hun plichten, maar ook omdat ze bewust werden achtergehouden. Zo hoopten sommigen wellicht dat de wet opnieuw zou versoepeld worden. Het is onmogelijk te bepalen hoeveel van die wapens werkelijk voor een risico zorgen, klinkt het.Vorig jaar werd nog gesproken van 300.000 wapens, maar de FOD Justitie zegt dat dat cijfer niet correct is. Er werd daarbij geen rekening gehouden met wapens in verzamelingen en dienstwapens.In het federaal regeerakkoord werd een nieuwe amnestieronde aangekondigd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) liet vorig jaar al verstaan dat de administratie daar al teksten voor heeft klaargemaakt.Overigens werden er tussen 2006 en 2015 ook 44.769 wapens opgegeven als verloren of gestolen. De FOD Justitie zegt dat er in dit cijfer ongetwijfeld een niet te schatten aantal wapens zit dat als verloren of gestolen is opgegeven, maar door de eigenaar verborgen wordt gehouden.Nog volgens de FOD Justitie is het niet mogelijk om het aantal onbekende wapens te schatten dat in 2006 moest worden aangegeven. Het gaat hier niet alleen om "verdwenen" wapens. Zo werd een deel voor 1991 volkomen wettig aangekocht toen dit nog kon zonder vergunning of registratie. Andere waren sinds 1991 vergunningsplichtig en sindsdien dus illegaal in het bezit van de eigenaars. (Belga/AVE)