Er bestaat in Vlaanderen al langer de wettelijke mogelijkheid om mensen met een infectieziekte te verplichten in isolatie te gaan. Maar tot voor de coronacrisis werd zo'n bevel amper uitgevaardigd. Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gaat het om amper een vijftal gevallen sinds 2003. Dat komt vooral omdat zo goed als iedereen zich gewoon houdt aan de maatregelen die de artsen voorschrijven. Maar sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn in Vlaanderen wel 36 isolatiebevelen en 12 quarantainebevelen uitgeschreven. Zo'n bevel komt er pas na een hele reeks van stappen waarbij de betrokken patiënt gesensibiliseerd en gemotiveerd wordt om mee te werken. Blijft de patiënt hardleers, dan kan een bevel uitgeschreven worden. "Deze ladder van sensibiliseren over motiveren naar drang en uiteindelijk dwang, werkt in de praktijk erg goed", zegt Beke. Toch vindt N-VA-parlementslid Lorin Parys de cijfers "redelijk hoog". "Het gaat hier immers om mensen die via contactopsporing weigeren mee te werken. Die vervolgens na een sensibiliseringsgesprek met hun huisarts nog steeds niet willen meewerken. Ook al wordt daar gekeken hoe de hindernissen voor een isolatie kunnen weggewerkt worden. En die na een volgend gesprek met de artsen van Zorg en Gezondheid die motiveren maar ook wijzen op de mogelijkheid dat er een verplichting kan worden opgelegd, nog steeds weigeren zich te voegen." (Belga)

Er bestaat in Vlaanderen al langer de wettelijke mogelijkheid om mensen met een infectieziekte te verplichten in isolatie te gaan. Maar tot voor de coronacrisis werd zo'n bevel amper uitgevaardigd. Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gaat het om amper een vijftal gevallen sinds 2003. Dat komt vooral omdat zo goed als iedereen zich gewoon houdt aan de maatregelen die de artsen voorschrijven. Maar sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn in Vlaanderen wel 36 isolatiebevelen en 12 quarantainebevelen uitgeschreven. Zo'n bevel komt er pas na een hele reeks van stappen waarbij de betrokken patiënt gesensibiliseerd en gemotiveerd wordt om mee te werken. Blijft de patiënt hardleers, dan kan een bevel uitgeschreven worden. "Deze ladder van sensibiliseren over motiveren naar drang en uiteindelijk dwang, werkt in de praktijk erg goed", zegt Beke. Toch vindt N-VA-parlementslid Lorin Parys de cijfers "redelijk hoog". "Het gaat hier immers om mensen die via contactopsporing weigeren mee te werken. Die vervolgens na een sensibiliseringsgesprek met hun huisarts nog steeds niet willen meewerken. Ook al wordt daar gekeken hoe de hindernissen voor een isolatie kunnen weggewerkt worden. En die na een volgend gesprek met de artsen van Zorg en Gezondheid die motiveren maar ook wijzen op de mogelijkheid dat er een verplichting kan worden opgelegd, nog steeds weigeren zich te voegen." (Belga)