De cijfers zijn van 2019, dus voor de start van de coronacrisis. Het risico op armoede of sociale uitsluiting verwijst volgens de Europees afgesproken definitie naar de situatie waarin personen geconfronteerd worden met minstens een van de drie armoederisico's: monetaire armoede, ernstige materiële deprivatie of leven in een huishouden met zeer lage werkintensiteit. In België riskeert 19,5 procent van de bevolking volgens die definitie armoede of sociale uitsluiting. Maar dat cijfer verbergt aanzienlijke regionale verschillen: Brussel springt er met 37,8 procent uit, in Vlaanderen gaat het om 13,2 procent en in Wallonië om 24,6 procent. Henegouwen is in Wallonië met 29,5 procent de uitschieter. In Vlaanderen is dat Antwerpen met 16,2 procent. Het onderzoek legt ook een problematische huisvestingssituatie in de hoofdstad bloot. Van alle Belgen leeft 8,3 procent in een huishouden waar meer dan 40 procent van het inkomen aan huisvesting wordt besteed. In Brussel geldt dat voor bijna een vijfde (19,5 procent) van de huishoudens. Nog in Brussel woont 29,8 procent van de gezinnen in een woning die te klein is voor het aantal mensen dat er verblijft. In Vlaanderen is dat 5,7 procent en in Wallonië 5,4 procent. (Belga)

De cijfers zijn van 2019, dus voor de start van de coronacrisis. Het risico op armoede of sociale uitsluiting verwijst volgens de Europees afgesproken definitie naar de situatie waarin personen geconfronteerd worden met minstens een van de drie armoederisico's: monetaire armoede, ernstige materiële deprivatie of leven in een huishouden met zeer lage werkintensiteit. In België riskeert 19,5 procent van de bevolking volgens die definitie armoede of sociale uitsluiting. Maar dat cijfer verbergt aanzienlijke regionale verschillen: Brussel springt er met 37,8 procent uit, in Vlaanderen gaat het om 13,2 procent en in Wallonië om 24,6 procent. Henegouwen is in Wallonië met 29,5 procent de uitschieter. In Vlaanderen is dat Antwerpen met 16,2 procent. Het onderzoek legt ook een problematische huisvestingssituatie in de hoofdstad bloot. Van alle Belgen leeft 8,3 procent in een huishouden waar meer dan 40 procent van het inkomen aan huisvesting wordt besteed. In Brussel geldt dat voor bijna een vijfde (19,5 procent) van de huishoudens. Nog in Brussel woont 29,8 procent van de gezinnen in een woning die te klein is voor het aantal mensen dat er verblijft. In Vlaanderen is dat 5,7 procent en in Wallonië 5,4 procent. (Belga)