Bij de werknemers ging het om 10.279 Vlamingen en 5.978 Franstaligen, bij de ambtenaren om 12.975 Vlamingen en 6.730 Franstaligen. Hoe werkt de regularisering? Per geslaagd jaar in het hoger onderwijs betaal je 1.560,60 euro per periode van 12 maanden aan de staat. Per jaar dat je zo afkoopt, krijg je op je pensioen een jaarlijks surplus. Het bedrag dat je investeert is bovendien fiscaal aftrekbaar. De regulariseringen kunnen nog tot eind november worden aangevraagd. Voor wie zijn ze interessant? Een werknemer betaalt het forfaitair bedrag (1.560,60 euro aan index 147,31) als hij de studieperiodes afkoopt binnen de 10 jaar na het behalen van zijn diploma. Na deze periode voert de Pensioendienst een actuariële berekening uit. Er is een overgangsperiode voor werknemers die hun diploma behaald hebben vóór 1 december 2007. Tot en met 30 november 2020 kunnen zij de jaren vanaf de 20ste verjaardag afkopen aan het forfaitair bedrag. Na deze periode kunnen zij al hun jaren afkopen volgens de actuariële berekening. Voor ambtenaren telden vroeger de studiejaren gratis mee, als het diploma nodig was voor de aanwerving of een latere benoeming. Als de ingangsdatum 1 december 2018 of vroeger was en de ambtenaar ten laatste op 1 december 2017 vastbenoemd werd, dan worden zijn studiejaren nog in aanmerking genomen. Als de vroegst mogelijke ingangsdatum na 1 december 2018 valt, wordt enkel het deel van de diplomabonificatie dat de ambtenaar op deze datum verworven heeft, nog gratis in aanmerking genomen. Tot en met 30 november 2020 betaalt de ambtenaar het forfaitaire bedrag (1.560,60 euro aan index 147,31). Op de website www.mypension.be kun je het bedrag zien dat je moet betalen om je studieperiodes af te kopen. Je kunt er ook het bedrag zien dat het afkopen van je studiejaren zal opleveren. De Federale Pensioendienst heeft geen cijfers over zelfstandigen, maar voor informatie over de mogelijkheden kunnen zij terecht op de site www.rsvz.be/nl/faq/kunnen-mijn-studies-meetellen-voor-mijn-pensioen. (Belga)

Bij de werknemers ging het om 10.279 Vlamingen en 5.978 Franstaligen, bij de ambtenaren om 12.975 Vlamingen en 6.730 Franstaligen. Hoe werkt de regularisering? Per geslaagd jaar in het hoger onderwijs betaal je 1.560,60 euro per periode van 12 maanden aan de staat. Per jaar dat je zo afkoopt, krijg je op je pensioen een jaarlijks surplus. Het bedrag dat je investeert is bovendien fiscaal aftrekbaar. De regulariseringen kunnen nog tot eind november worden aangevraagd. Voor wie zijn ze interessant? Een werknemer betaalt het forfaitair bedrag (1.560,60 euro aan index 147,31) als hij de studieperiodes afkoopt binnen de 10 jaar na het behalen van zijn diploma. Na deze periode voert de Pensioendienst een actuariële berekening uit. Er is een overgangsperiode voor werknemers die hun diploma behaald hebben vóór 1 december 2007. Tot en met 30 november 2020 kunnen zij de jaren vanaf de 20ste verjaardag afkopen aan het forfaitair bedrag. Na deze periode kunnen zij al hun jaren afkopen volgens de actuariële berekening. Voor ambtenaren telden vroeger de studiejaren gratis mee, als het diploma nodig was voor de aanwerving of een latere benoeming. Als de ingangsdatum 1 december 2018 of vroeger was en de ambtenaar ten laatste op 1 december 2017 vastbenoemd werd, dan worden zijn studiejaren nog in aanmerking genomen. Als de vroegst mogelijke ingangsdatum na 1 december 2018 valt, wordt enkel het deel van de diplomabonificatie dat de ambtenaar op deze datum verworven heeft, nog gratis in aanmerking genomen. Tot en met 30 november 2020 betaalt de ambtenaar het forfaitaire bedrag (1.560,60 euro aan index 147,31). Op de website www.mypension.be kun je het bedrag zien dat je moet betalen om je studieperiodes af te kopen. Je kunt er ook het bedrag zien dat het afkopen van je studiejaren zal opleveren. De Federale Pensioendienst heeft geen cijfers over zelfstandigen, maar voor informatie over de mogelijkheden kunnen zij terecht op de site www.rsvz.be/nl/faq/kunnen-mijn-studies-meetellen-voor-mijn-pensioen. (Belga)