Om ook in de gesloten centra voor afgewezen asielzoekers aan de regels rond onder meer sociale afstand te kunnen voldoen, moest de Dienst Vreemdelingenzaken het aantal mensen dat er verblijft de afgelopen tijd inperken. 297 asielzoekers werden vrijgelaten, bevestigde minister De Block woensdagmiddag in Commissie. De DVZ oordeelde daarvoor geval per geval en er zijn geen afgewezen asielzoekers met criminele feiten op de kerfstok vrijgelaten, benadrukte ze. Er verblijven op dit moment nog 204 mensen in de gesloten centra.

Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen nog altijd het bevel om het grondgebied te verlaten en die verplichte terugkeer wordt niet opgeschort, zei De Block. 'Het bevel om het grondgebied te verlaten is het bevel om het grondgebied te verlaten.' Verwijderingen zijn wel moeilijker te organiseren, onder meer omdat heel wat vliegtuigmaatschappijen de activiteiten door de coronacrisis op een erg laag pitje hebben staan, bevestigde de minister. Voor bepaalde bestemmingen kan het nog, al worden mensen volgens De Block bijvoorbeeld niet teruggestuurd naar landen die zwaar te lijden hebben onder het coronavirus. Sinds 13 maart zijn er 93 verwijderingen uitgevoerd.

Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen blijft intussen ook aanvragen behandelen en beslissingen nemen, hoewel er momenteel geen persoonlijke interviews met asielzoekers kunnen plaatsvinden. Mogelijkheden om via videoconferentie te interviewen zijn er op dit moment nog niet, maar het CGVS kan wel beslissingen nemen over dossiers waar al een gesprek heeft plaatsgevonden voor de coronacrisis, en bezorgt die beslissingen dan per post, aldus De Block.

De minister benadrukte nog dat de verschillende asielcentra op het grondgebied maatregelen nemen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, in lijn met de regels die voor de hele samenleving van toepassing zijn. 'Het risico op besmetting is bij asielzoekers niet hoger dan bij de rest van de bevolking. Ik erger mij een beetje aan de mensen die ervan uitgaan dat zij allemaal verspreiders van het virus zouden zijn. Stigmatisering helpt niemand vooruit, zeker niet in deze uitzonderlijke tijden.

Om ook in de gesloten centra voor afgewezen asielzoekers aan de regels rond onder meer sociale afstand te kunnen voldoen, moest de Dienst Vreemdelingenzaken het aantal mensen dat er verblijft de afgelopen tijd inperken. 297 asielzoekers werden vrijgelaten, bevestigde minister De Block woensdagmiddag in Commissie. De DVZ oordeelde daarvoor geval per geval en er zijn geen afgewezen asielzoekers met criminele feiten op de kerfstok vrijgelaten, benadrukte ze. Er verblijven op dit moment nog 204 mensen in de gesloten centra. Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen nog altijd het bevel om het grondgebied te verlaten en die verplichte terugkeer wordt niet opgeschort, zei De Block. 'Het bevel om het grondgebied te verlaten is het bevel om het grondgebied te verlaten.' Verwijderingen zijn wel moeilijker te organiseren, onder meer omdat heel wat vliegtuigmaatschappijen de activiteiten door de coronacrisis op een erg laag pitje hebben staan, bevestigde de minister. Voor bepaalde bestemmingen kan het nog, al worden mensen volgens De Block bijvoorbeeld niet teruggestuurd naar landen die zwaar te lijden hebben onder het coronavirus. Sinds 13 maart zijn er 93 verwijderingen uitgevoerd. Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen blijft intussen ook aanvragen behandelen en beslissingen nemen, hoewel er momenteel geen persoonlijke interviews met asielzoekers kunnen plaatsvinden. Mogelijkheden om via videoconferentie te interviewen zijn er op dit moment nog niet, maar het CGVS kan wel beslissingen nemen over dossiers waar al een gesprek heeft plaatsgevonden voor de coronacrisis, en bezorgt die beslissingen dan per post, aldus De Block. De minister benadrukte nog dat de verschillende asielcentra op het grondgebied maatregelen nemen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, in lijn met de regels die voor de hele samenleving van toepassing zijn. 'Het risico op besmetting is bij asielzoekers niet hoger dan bij de rest van de bevolking. Ik erger mij een beetje aan de mensen die ervan uitgaan dat zij allemaal verspreiders van het virus zouden zijn. Stigmatisering helpt niemand vooruit, zeker niet in deze uitzonderlijke tijden.