De subsidiëring van de kunstenorganisaties voor de periode van 2023 tot 2027 is geregeld in het Kunstendecreet dat het Vlaams parlement in april vorig jaar heeft goedgekeurd. De organisaties hadden tot 1 december de tijd om een aanvraag in te dienen. 293 organisaties hebben dat ook effectief gedaan. Daar zitten 86 organisaties bij die nooit eerder een aanvraag hebben ingediend of die in de vorige ronde ondanks een aanvraag geen subsidie toegekend hebben gekregen. D'Hose reageert voorzichtig opgetogen. "Het zijn door de coronacrisis enorm moeilijke jaren geweest voor de Kunsten. Het feit dat de organisaties niet bij de pakken zijn blijven zitten en er veel aanvragen zijn, is toch een lichte opsteker". Het parlementslid wijst wel op de kloof tussen het totaal aangevraagde bedrag van ruim 226 miljoen euro en de beschikbare fondsen. "Ter vergelijking: in 2021 werd 151.293.223 euro aan werkingssubsidies toegekend." In totaal hebben 22 organisaties een aanvraag ingediend voor een werkingssubsidie voor twee beleidsperiodes in plaats van één. Die nieuwe optie was de belangrijkste aanpassing in het Kunstendecreet. Het moet de betrokken organisaties over een langere periode zekerheid bieden over hun werkingsmiddelen. De aanvragen doorlopen nu de beoordelingsprocedure. Uiterlijk tegen 30 juni 2022 neemt de Vlaamse regering een beslissing over de werkingssubsidies. (Belga)

De subsidiëring van de kunstenorganisaties voor de periode van 2023 tot 2027 is geregeld in het Kunstendecreet dat het Vlaams parlement in april vorig jaar heeft goedgekeurd. De organisaties hadden tot 1 december de tijd om een aanvraag in te dienen. 293 organisaties hebben dat ook effectief gedaan. Daar zitten 86 organisaties bij die nooit eerder een aanvraag hebben ingediend of die in de vorige ronde ondanks een aanvraag geen subsidie toegekend hebben gekregen. D'Hose reageert voorzichtig opgetogen. "Het zijn door de coronacrisis enorm moeilijke jaren geweest voor de Kunsten. Het feit dat de organisaties niet bij de pakken zijn blijven zitten en er veel aanvragen zijn, is toch een lichte opsteker". Het parlementslid wijst wel op de kloof tussen het totaal aangevraagde bedrag van ruim 226 miljoen euro en de beschikbare fondsen. "Ter vergelijking: in 2021 werd 151.293.223 euro aan werkingssubsidies toegekend." In totaal hebben 22 organisaties een aanvraag ingediend voor een werkingssubsidie voor twee beleidsperiodes in plaats van één. Die nieuwe optie was de belangrijkste aanpassing in het Kunstendecreet. Het moet de betrokken organisaties over een langere periode zekerheid bieden over hun werkingsmiddelen. De aanvragen doorlopen nu de beoordelingsprocedure. Uiterlijk tegen 30 juni 2022 neemt de Vlaamse regering een beslissing over de werkingssubsidies. (Belga)