De Afghaanse regering en de taliban zijn van plan vredesgesprekken te houden om een einde te maken aan het conflict in het land. Ondanks een kort staakt-het-vuren bij het einde van de ramadan is het geweld onlangs weer opgelaaid. "Zonder een beperking van het geweld zal een vredesakkoord problemen en vertragingen ondervinden", staat in een persbericht van de raad. In februari ondertekenden de VS en de taliban een akkoord dat de weg vrijmaakte voor een geleidelijke terugtrekking van de internationale troepen uit Afghanistan. Ook legde het de basis voor de intra-Afghaanse vredesgesprekken. (Belga)

De Afghaanse regering en de taliban zijn van plan vredesgesprekken te houden om een einde te maken aan het conflict in het land. Ondanks een kort staakt-het-vuren bij het einde van de ramadan is het geweld onlangs weer opgelaaid. "Zonder een beperking van het geweld zal een vredesakkoord problemen en vertragingen ondervinden", staat in een persbericht van de raad. In februari ondertekenden de VS en de taliban een akkoord dat de weg vrijmaakte voor een geleidelijke terugtrekking van de internationale troepen uit Afghanistan. Ook legde het de basis voor de intra-Afghaanse vredesgesprekken. (Belga)