Verhoudingsgewijs ontvangt Vogelbescherming Vlaanderen de minste gegevens uit Limburg (12,38 procent van het aantal deelnemers). De organisatie vermoedt dat dit komt omdat de huismus het goed doet in die provincie en de mensen daarom minder urgentie voelen om mee te doen, terwijl dit voor de organisatie net wel belangrijk is te weten. Van de deelnemers gaf 57 procent voor de eerste keer een telling door. "Dit is goed nieuws want dit wil zeggen dat we van veel nieuwe locaties te weten komen of er al dan niet huismussen aanwezig zijn. Het overige percentage deed al meerdere keren mee. Deze herhaalde tellingen zijn vooral heel belangrijk om een juist beeld te krijgen van de evolutie die lokale mussenkolonies doormaken", aldus Vogelbescherming Vlaanderen. Ook nultellingen zijn van belang. Op die manier kan de organisatie beter mussenarme met mussenrijke locaties vergelijken. In totaal gaf 27 procent van de deelnemers een nultelling door. De huismussentelling moet de natuurorganisatie essentiële informatie opleveren over de locatie waar huismussen wel of juist niet broeden, het aantal vruchtbare koppels in de kolonies, de stabiliteit van de kolonies over de jaren heen, en het verschil in stabiliteit tussen huismussenkolonies uit een stedelijke of een landelijke omgeving. Het telformulier blijft nog even open. Mensen die hun resultaten nog niet hebben doorgegeven, kunnen dat nog de hele week doen. (Belga)

Verhoudingsgewijs ontvangt Vogelbescherming Vlaanderen de minste gegevens uit Limburg (12,38 procent van het aantal deelnemers). De organisatie vermoedt dat dit komt omdat de huismus het goed doet in die provincie en de mensen daarom minder urgentie voelen om mee te doen, terwijl dit voor de organisatie net wel belangrijk is te weten. Van de deelnemers gaf 57 procent voor de eerste keer een telling door. "Dit is goed nieuws want dit wil zeggen dat we van veel nieuwe locaties te weten komen of er al dan niet huismussen aanwezig zijn. Het overige percentage deed al meerdere keren mee. Deze herhaalde tellingen zijn vooral heel belangrijk om een juist beeld te krijgen van de evolutie die lokale mussenkolonies doormaken", aldus Vogelbescherming Vlaanderen. Ook nultellingen zijn van belang. Op die manier kan de organisatie beter mussenarme met mussenrijke locaties vergelijken. In totaal gaf 27 procent van de deelnemers een nultelling door. De huismussentelling moet de natuurorganisatie essentiële informatie opleveren over de locatie waar huismussen wel of juist niet broeden, het aantal vruchtbare koppels in de kolonies, de stabiliteit van de kolonies over de jaren heen, en het verschil in stabiliteit tussen huismussenkolonies uit een stedelijke of een landelijke omgeving. Het telformulier blijft nog even open. Mensen die hun resultaten nog niet hebben doorgegeven, kunnen dat nog de hele week doen. (Belga)