Van de 61.914 soorten die duizenden wetenschappers over de hele wereld hebben onderzocht, zijn er 801 soorten volledig uitgestorven. Vierenzestig soorten komen niet meer in het wild voor. Bij de vorige Rode Lijst van 2010 waren dat nog respectievelijk 791 en 63 soorten. Uit de cijfers blijkt dat het aantal soorten nog steeds achteruitgaat, aldus IUCN. Op dit moment loopt volgens de organisatie ongeveer een kwart van alle zoogdieren het risico op uitsterven. De westelijke zwarte neushoorn, een ondersoort van de zwarte neushoorn, wordt dit jaar zelfs als uitgestorven verklaard. Neushoorns worden ernstig bedreigd door illegale jacht door een groeiend aantal stropers. Daarnaast lijden zij onder een steeds kleiner wordend leefgebied. Overigens geldt voor nagenoeg alle soorten dat de bedreiging in grote mate een gevolg is van menselijk handelen. Zo is het verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud, een belangrijke oorzaak. Ook illegale jacht en handel, vervuiling en klimaatverandering vormen ernstige bedreigingen. (TIP)

Van de 61.914 soorten die duizenden wetenschappers over de hele wereld hebben onderzocht, zijn er 801 soorten volledig uitgestorven. Vierenzestig soorten komen niet meer in het wild voor. Bij de vorige Rode Lijst van 2010 waren dat nog respectievelijk 791 en 63 soorten. Uit de cijfers blijkt dat het aantal soorten nog steeds achteruitgaat, aldus IUCN. Op dit moment loopt volgens de organisatie ongeveer een kwart van alle zoogdieren het risico op uitsterven. De westelijke zwarte neushoorn, een ondersoort van de zwarte neushoorn, wordt dit jaar zelfs als uitgestorven verklaard. Neushoorns worden ernstig bedreigd door illegale jacht door een groeiend aantal stropers. Daarnaast lijden zij onder een steeds kleiner wordend leefgebied. Overigens geldt voor nagenoeg alle soorten dat de bedreiging in grote mate een gevolg is van menselijk handelen. Zo is het verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud, een belangrijke oorzaak. Ook illegale jacht en handel, vervuiling en klimaatverandering vormen ernstige bedreigingen. (TIP)