De oproep komt er op de vooravond van de opening van de 75ste algemene vergadering van de Verenigde Naties. De ondertekenaars vertrekken van de vaststelling dat "de belangen van de sterksten de antwoorden op de pandemie lijken te domineren". Concreet vragen ze dat er op elk werkzaam en veilig vaccin tegen het coronavirus in 2020 en 2021 geen octrooi zou rusten, zodat het winstoogmerk tijdelijk vervalt. De 176 ondertekenaars uit 33 landen, onder wie ULB-rector Yvon Englert, vragen ook dat er een wereldwijd financieringsprogramma voor de gezondheidszorg in gang wordt gestoken, dat met name de armste landen ten goede komt. Ze willen tegelijk een Veiligheidsraad in het leven roepen voor publieke goederen wereldwijd, te beginnen bij water. Die Veiligheidsraad zou over een alarmfunctie, een initiatiefrecht en een controlefunctie moeten beschikken. (Belga)

De oproep komt er op de vooravond van de opening van de 75ste algemene vergadering van de Verenigde Naties. De ondertekenaars vertrekken van de vaststelling dat "de belangen van de sterksten de antwoorden op de pandemie lijken te domineren". Concreet vragen ze dat er op elk werkzaam en veilig vaccin tegen het coronavirus in 2020 en 2021 geen octrooi zou rusten, zodat het winstoogmerk tijdelijk vervalt. De 176 ondertekenaars uit 33 landen, onder wie ULB-rector Yvon Englert, vragen ook dat er een wereldwijd financieringsprogramma voor de gezondheidszorg in gang wordt gestoken, dat met name de armste landen ten goede komt. Ze willen tegelijk een Veiligheidsraad in het leven roepen voor publieke goederen wereldwijd, te beginnen bij water. Die Veiligheidsraad zou over een alarmfunctie, een initiatiefrecht en een controlefunctie moeten beschikken. (Belga)