Bijna 19.000 bezwaarschriften tegen stikstofakkoord: ‘Groot deel via tool van Boerenbond’

Zuhal Demir (N-VA) op 6 juli 2022. © Belga

Er zijn bijna 19.000 bezwaarschriften ingediend tegen het ontwerp van stikstofakkoord, ook bekend als de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), van de Vlaamse regering. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dinsdag bekendgemaakt. Volgens de N-VA-minister komt een ‘aanzienlijk deel’ van de ingediende bezwaren van de online bezwarentool van landbouworganisatie Boerenbond. Alle inspraakreacties worden nu verwerkt en onderzocht en nadien belandt het dossier opnieuw op de tafel van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering wil de stikstofuitstoot omlaag krijgen en heeft daarvoor in februari een hele reeks maatregelen afgekondigd. Dat stikstofakkoord legt onder meer vast dat de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent omlaag moet. Er is ook de veelbesproken maatregel om een 40-tal ‘rode bedrijven’  tegen 2025 verplicht te sluiten. Het gaat om landbouwbedrijven die door de combinatie van hun ligging met hun uitstoot een belangrijke impact hebben op de natuur in hun omgeving.

Van dinsdag 19 april 2022 tot en met 17 juni liep het openbaar onderzoek over de Vlaamse stikstofplannen. Dat openbaar onderzoek gaf iedereen de kans opmerkingen of bezwaren te formuleren. Die mogelijkheid is massaal gebruikt.. Zo zijn er net geen 19.000 bezwaarschriften ingediend vanuit 300 gemeenten.

Boerenbond

Het is geen geheim dat landbouworganisaties zoals Boerenbond stevig gelobbyd hebben om bezwaarschriften in te dienen. Volgens minister Demir komt ‘een aanzienlijk deel’ van de bezwaren van de online bezwarentool van Boerenbond. Hoeveel precies wil het kabinet-Demir liever niet kwijt.

Naast bezwaarschriften die vragen om de plannen af te zwakken, zijn er volgens de N-VA-minister ook mensen die aandringen op scherpere maatregelen ‘omdat men van mening is dat er zwaardere ingrepen nodig zijn om onze natuur voor de toekomst te beschermen’.

Hoe moet het nu verder?  Een aantal instanties, zoals de lokale besturen en de adviesverlenende instanties, kunnen nog tot 1 augustus een reactie indienen. Intussen worden alle ingediende bezwaren verwerkt en onderzocht. Nadien belandt het dossier opnieuw op de tafel van de Vlaamse regering. Die kan dan eventueel zaken bijsturen, al wil minister Demir niet afwijken van het einddoel, het sterk verminderen van de stikstofuitstoot.

Volgens minister Demir heeft de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) intussen een positief advies afgeleverd. De plannen van de regering kunnen volgens de raad de beoogde effecten genereren. De Boerenbond, die deel uitmaakt van de Minaraad, was het als enige niet eens met de positieve appreciatie van de raad.

Partner Content