De cijfers komen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en zijn de optelsom van het aantal repatriëringen, Dublin-overdrachten, terugdrijvingen (aan de grens) en vrijwillige terugkeerders. Terwijl Francken er in 2015 in slaagde om 3.107 vreemdelingen naar hun land van herkomst te repatriëren - 20 procent meer dan in 2014 - trappelde hij in 2016 met 3.080 repatriëringen ter plaatse. Hij boekte vooral winst met de strengere toepassing van de zogenaamde Dublin-procedure: 1.138 asielzoekers werden vorig jaar gedwongen naar een ander EU-land teruggestuurd, omdat hun asiel­aanvraag daar eerst moet worden ­behandeld. Francken behaalde met 4.667 vrijwillige terugkeerders bovendien zijn "bescheiden ambitie" om ongeveer 500 mensen extra vrijwillig en met financiële steun van de overheid te laten terugkeren. Tot slot werden vorig jaar 1.595 criminele vreemdelingen uit de gevangenis teruggestuurd, bijna duizend meer dan in 2014. In 2016 werden tot slot 2001 vreemdelingen teruggestuurd met "special flights", waarmee "zware jongens" worden teruggestuurd. (Belga)

De cijfers komen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en zijn de optelsom van het aantal repatriëringen, Dublin-overdrachten, terugdrijvingen (aan de grens) en vrijwillige terugkeerders. Terwijl Francken er in 2015 in slaagde om 3.107 vreemdelingen naar hun land van herkomst te repatriëren - 20 procent meer dan in 2014 - trappelde hij in 2016 met 3.080 repatriëringen ter plaatse. Hij boekte vooral winst met de strengere toepassing van de zogenaamde Dublin-procedure: 1.138 asielzoekers werden vorig jaar gedwongen naar een ander EU-land teruggestuurd, omdat hun asiel­aanvraag daar eerst moet worden ­behandeld. Francken behaalde met 4.667 vrijwillige terugkeerders bovendien zijn "bescheiden ambitie" om ongeveer 500 mensen extra vrijwillig en met financiële steun van de overheid te laten terugkeren. Tot slot werden vorig jaar 1.595 criminele vreemdelingen uit de gevangenis teruggestuurd, bijna duizend meer dan in 2014. In 2016 werden tot slot 2001 vreemdelingen teruggestuurd met "special flights", waarmee "zware jongens" worden teruggestuurd. (Belga)