Sinds begin augustus beschikken lokale besturen over de mogelijkheid om heropflakkeringen van COVID-19 mee in kaart te brengen en te bestrijden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de zorgraad van de eerstelijnszone waar de betrokken stad of gemeente onder valt. Initieel kregen de besturen de keuze uit drie scenario's, maar volgens minister Beke is nu gebleken dat hieraan vasthouden weinig meerwaarde biedt. "Het inzicht groeide dat zorgraden - in nauwe samenwerking met de lokale besturen - de centrale contact- en bronopsporing kunnen versterken door tegelijkertijd van nabij lokale situaties te volgen en aan te pakken", zegt Beke. Zo focussen lokale besturen zich eerst en vooral op het sensibiliseren van hun burgers. Vooral in het geval van mensen die via traditionele media moeilijk kunnen worden bereikt, kan dit een enorme meerwaarde bieden, aldus Beke. Daarnaast kunnen zorgraden en lokale besturen het centrale contactonderzoek aanvullen door kwetsbare patiënten voor te bereiden op dit contactonderzoek en hen te helpen begrijpen wat ze moeten doen. Lokale besturen die nog meer willen doen, kunnen daarbovenop een semi-autonoom contactopsporingssysteem opzetten. Het gaat dan om een samenwerking tussen een lokaal opsporingssysteem en het centrale systeem, die allebei werken op één centraal dataplatform en met hetzelfde IT-systeem. Een proefproject is dat van de West-Vlaamse regio Midwest. Zorgraden die samen met de lokale besturen inzetten op de lokale contact- en bronopsporing krijgen nu meer middelen van de Vlaamse regering. Elk van de zestig zorgraden krijgt een extra toelage van 93.000 euro, terwijl er per eerstelijnszone ook 1 field agent van de centrale contactopsporing wordt ingezet voor specifieke opdrachten in functie van het lokaal contactonderzoek. (Belga)

Sinds begin augustus beschikken lokale besturen over de mogelijkheid om heropflakkeringen van COVID-19 mee in kaart te brengen en te bestrijden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de zorgraad van de eerstelijnszone waar de betrokken stad of gemeente onder valt. Initieel kregen de besturen de keuze uit drie scenario's, maar volgens minister Beke is nu gebleken dat hieraan vasthouden weinig meerwaarde biedt. "Het inzicht groeide dat zorgraden - in nauwe samenwerking met de lokale besturen - de centrale contact- en bronopsporing kunnen versterken door tegelijkertijd van nabij lokale situaties te volgen en aan te pakken", zegt Beke. Zo focussen lokale besturen zich eerst en vooral op het sensibiliseren van hun burgers. Vooral in het geval van mensen die via traditionele media moeilijk kunnen worden bereikt, kan dit een enorme meerwaarde bieden, aldus Beke. Daarnaast kunnen zorgraden en lokale besturen het centrale contactonderzoek aanvullen door kwetsbare patiënten voor te bereiden op dit contactonderzoek en hen te helpen begrijpen wat ze moeten doen. Lokale besturen die nog meer willen doen, kunnen daarbovenop een semi-autonoom contactopsporingssysteem opzetten. Het gaat dan om een samenwerking tussen een lokaal opsporingssysteem en het centrale systeem, die allebei werken op één centraal dataplatform en met hetzelfde IT-systeem. Een proefproject is dat van de West-Vlaamse regio Midwest. Zorgraden die samen met de lokale besturen inzetten op de lokale contact- en bronopsporing krijgen nu meer middelen van de Vlaamse regering. Elk van de zestig zorgraden krijgt een extra toelage van 93.000 euro, terwijl er per eerstelijnszone ook 1 field agent van de centrale contactopsporing wordt ingezet voor specifieke opdrachten in functie van het lokaal contactonderzoek. (Belga)