De ministerraad heeft beslist om de toekenning, voor 2019, van in totaal 185,3 miljoen euro aan subsidies aan verschillende instanties en verenigingen te bevestigen. Ook een saldo van ruim 1 miljoen euro werd verdeeld. Dat was door de afwezigheid van een volwaardige regering vorig jaar nog niet toegewezen. De begunstigden krijgen een extra bedrag dat overeenkomt met 7% van hun jaarlijkse subsidie. Het gaat onder meer om het Rode Kruis, Child Focus en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Voor dit jaar zal de Loterij ook 185,3 miljoen euro uitdelen, "dankzij de relatieve stabiliteit van de activiteiten van de Loterij". (Belga)

De ministerraad heeft beslist om de toekenning, voor 2019, van in totaal 185,3 miljoen euro aan subsidies aan verschillende instanties en verenigingen te bevestigen. Ook een saldo van ruim 1 miljoen euro werd verdeeld. Dat was door de afwezigheid van een volwaardige regering vorig jaar nog niet toegewezen. De begunstigden krijgen een extra bedrag dat overeenkomt met 7% van hun jaarlijkse subsidie. Het gaat onder meer om het Rode Kruis, Child Focus en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Voor dit jaar zal de Loterij ook 185,3 miljoen euro uitdelen, "dankzij de relatieve stabiliteit van de activiteiten van de Loterij". (Belga)