Bijklussende politiemensen: 'Korpschef die bijklust als huisschilder getuigt van weinig respect voor de zelfstandige schilder'

07/08/18 om 18:00 - Bijgewerkt om 17:59

Bron: Belga

Een bijberoep uitoefenen is voor politiemensen niet langer verboden. Maar daar is niet iedereen gelukkig mee.

Bijklussende politiemensen: 'Korpschef die bijklust als huisschilder getuigt van weinig respect voor de zelfstandige schilder'

© belga

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) wijst erop dat wanneer een politieambtenaar optreedt als beëdigd tolk of vertaler, dit grote problemen kan stellen met betrekking tot het beroepsgeheim.

'De politieambtenaar kan bij een opdracht vertrouwelijke informatie te horen krijgen die een verdachte bijvoorbeeld enkel met zijn advocaat wil delen, voor het opbouwen van de verdediging. Indien een als gerechtstolk optredende politieambtenaar zoiets hoort, is hij of zij als politieambtenaar verplicht daar achteraf proces-verbaal van op te stellen en dus de deontologische code als beëdigd vertaler-tolk te schenden', meldt BBVT dinsdag in een persbericht. 'Daarnaast kan het uitoefenen van een bijbetrekking als beëdigd vertaler of tolk tekortkomingen aan de beroepsplichten als politieambtenaar tot gevolg hebben', vervolgt BBVT. 'Gezien de taak van de beëdigde tolken in gerechtszaken nauw verweven is met de politionele taken in gerechtszaken, is het overduidelijk dat de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het optreden van een politieambtenaar bij deze cumul in het gedrang kan komen.'

Ook Bouwunie niet te spreken over nieuwe maatregel

Bouwunie, die zelfstandigen en KMO's in de bouwsector vertegenwoordigt, noemt de mogelijkheid voor politiemensen om bij te klussen 'een vorm van oneerlijke concurrentie en een nieuwe slag in het gezicht van de zwaar belaste ondernemers.'

Bouwunie stelt dinsdag in een persmededeling vast dat de bewering dat een korpschef die bijklust als huisschilder 'getuigt van weinig respect voor de zelfstandige schilder.'

'Iedereen vindt het maar normaal dat onze bedrijven hoge lasten betalen om onze sociale zekerheid en welvaart te financieren', zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris generaal van Bouwunie. 'Maar tegelijk is het bon ton om diezelfde ondernemers te laten beconcurreren door mensen in diverse 'voordeelformules' die daarmee niets of nauwelijks afdragen aan de maatschappij. Een bijberoeper draagt minder risico, betaalt lagere bijdragen en kan terugvallen op de voordelen van zijn of haar hoofdberoep. Het bijberoep wordt heel vaak gebruikt als dekmantel voor het uitvoeren van zwartwerk. Het bijberoep moet een tijdelijk statuut zijn, als springplank voor een volwaardig zelfstandigenstatuut'; aldus Waeytens.

Onze partners