De zogenaamde bijkluswet bood de mogelijkheid aan iedereen die in hoofdberoep als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of gepensioneerde werkt, onbelast tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen in het kader van het verenigingswerk, de occasionele diensten tussen burgers en de diensten verleend via erkende elektronische platforms. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat de regeling op verschillende punten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Open Vld-Kamerlid Tania De Jonge diende enkele maanden geleden een voorstel in om de wet bij te schaven. De focus van het nieuwe voorstel lag op het verenigingswerk. Dat moest de sportverenigingen net van pas komen, omdat zij goed zijn voor meer dan 70 procent van de bijklussers. De Vlaamse sportsector luidde al de alarmbel. Zonder nieuwe regeling zouden de lidgelden van de sportverenigingen wel eens fors de hoogte in kunnen gaan. Het kernkabinet kwam overeen de liberale tekst als basis te nemen. De regeling zal voor een jaar gelden, maar het is de bedoeling dat de regering tegen de zomer met een definitieve regeling komt. De nieuwe regeling geldt in eerste instantie voor de sportverenigingen, maar voor andere verenigingen (in de socio-culturele sector) zal gekeken worden of ze daarbij kunnen aansluiten. Het plafond van 6.000 euro per jaar wordt in het compromis behouden, maar de inkomsten worden niet langer volledig (para)fiscaal vrijgesteld. Er is sprake van een sociale bijdrage van 10 procent op de inkomsten die ten laste zijn van de vereniging. Ook de voorwaarde om minimum 4/5 aan de slag te zijn vervalt. Daarnaast is een fiscale heffing van 10 procent voorzien op de inkomsten uit het verenigingswerk. Volgens De Jonge komt het voorstel daarmee tegemoet aan de inhoudelijke kritiek van het Grondwettelijk Hof. Daarnaast wordt er ook een limiet gesteld aan het aantal uren verenigingswerk per maand: je kan maximaal 50 uren verenigingswerk per maand uitvoeren, gemiddeld op kwartaalbasis. Ten slotte wordt er voorzien in een betere bescherming van de verenigingswerker. Zo worden er onder andere regels voorzien met betrekking tot het werkrooster, gewaarborgde rustpauzes en een kader voor een beperkte opzegtermijn en -vergoeding. Om de tekst nog dit jaar goedgekeurd te krijgen, mag alvast niet te veel worden getreuzeld. Het voorstel staat vandaag al op de agenda van de bevoegde Kamercommissie, maar de eindstemming zou eventueel pas maandag kunnen volgen, zodat de tekst donderdag nog groen licht kan krijgen van de voltallige Kamer. (Belga)

De zogenaamde bijkluswet bood de mogelijkheid aan iedereen die in hoofdberoep als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of gepensioneerde werkt, onbelast tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen in het kader van het verenigingswerk, de occasionele diensten tussen burgers en de diensten verleend via erkende elektronische platforms. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat de regeling op verschillende punten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Open Vld-Kamerlid Tania De Jonge diende enkele maanden geleden een voorstel in om de wet bij te schaven. De focus van het nieuwe voorstel lag op het verenigingswerk. Dat moest de sportverenigingen net van pas komen, omdat zij goed zijn voor meer dan 70 procent van de bijklussers. De Vlaamse sportsector luidde al de alarmbel. Zonder nieuwe regeling zouden de lidgelden van de sportverenigingen wel eens fors de hoogte in kunnen gaan. Het kernkabinet kwam overeen de liberale tekst als basis te nemen. De regeling zal voor een jaar gelden, maar het is de bedoeling dat de regering tegen de zomer met een definitieve regeling komt. De nieuwe regeling geldt in eerste instantie voor de sportverenigingen, maar voor andere verenigingen (in de socio-culturele sector) zal gekeken worden of ze daarbij kunnen aansluiten. Het plafond van 6.000 euro per jaar wordt in het compromis behouden, maar de inkomsten worden niet langer volledig (para)fiscaal vrijgesteld. Er is sprake van een sociale bijdrage van 10 procent op de inkomsten die ten laste zijn van de vereniging. Ook de voorwaarde om minimum 4/5 aan de slag te zijn vervalt. Daarnaast is een fiscale heffing van 10 procent voorzien op de inkomsten uit het verenigingswerk. Volgens De Jonge komt het voorstel daarmee tegemoet aan de inhoudelijke kritiek van het Grondwettelijk Hof. Daarnaast wordt er ook een limiet gesteld aan het aantal uren verenigingswerk per maand: je kan maximaal 50 uren verenigingswerk per maand uitvoeren, gemiddeld op kwartaalbasis. Ten slotte wordt er voorzien in een betere bescherming van de verenigingswerker. Zo worden er onder andere regels voorzien met betrekking tot het werkrooster, gewaarborgde rustpauzes en een kader voor een beperkte opzegtermijn en -vergoeding. Om de tekst nog dit jaar goedgekeurd te krijgen, mag alvast niet te veel worden getreuzeld. Het voorstel staat vandaag al op de agenda van de bevoegde Kamercommissie, maar de eindstemming zou eventueel pas maandag kunnen volgen, zodat de tekst donderdag nog groen licht kan krijgen van de voltallige Kamer. (Belga)