"Ik zal niet toegeven, ik zal niet aarzelen", zei Biden in Atlanta, de geboorteplaats van Martin Luther King. "Ik zal uw stemrecht en onze democratie verdedigen tegen vijanden van binnen- en buitenaf." Om deze hervorming erdoor te krijgen, moet ook naar de regels van de Senaat gekeken worden, vindt Biden. Deze problematiek is volgens Biden de grootste test voor de Amerikaanse democratie sinds de Burgeroorlog. Met zijn uitspraken schaart Biden zich formeel achter een hervorming die de voorwaarden moet vastleggen waarbinnen het stemrecht kan worden uitgeoefend, van de inschrijving in de kiesregisters over de stemming per brief of de verificatie van de identiteit tot het tellen van de stemmen. In veel zuidelijke staten werd er gemorreld aan deze criteria, vooral bedoeld om zwarte Amerikanen het stemmen moeilijker te maken. "Ik ondersteun het veranderen van de regels van de Senaat op eender welke manier zodat vermeden wordt dat een minderheid van de senatoren acties rond het stemrecht blokkeert", zegt de president ook. Hij is dan ook een voorstander van de afschaffing van de filibuster, waardoor de minderheid ervoor kan zorgen dat zestig senatoren nodig zijn om te kunnen stemmen over een wetsvoorstel. Hij doet die aanbeveling "na een zorgvuldige afweging", maar "erkent dat het fundamentele recht op een stem een recht is waaruit alle andere rechten voortkomen". (Belga)

"Ik zal niet toegeven, ik zal niet aarzelen", zei Biden in Atlanta, de geboorteplaats van Martin Luther King. "Ik zal uw stemrecht en onze democratie verdedigen tegen vijanden van binnen- en buitenaf." Om deze hervorming erdoor te krijgen, moet ook naar de regels van de Senaat gekeken worden, vindt Biden. Deze problematiek is volgens Biden de grootste test voor de Amerikaanse democratie sinds de Burgeroorlog. Met zijn uitspraken schaart Biden zich formeel achter een hervorming die de voorwaarden moet vastleggen waarbinnen het stemrecht kan worden uitgeoefend, van de inschrijving in de kiesregisters over de stemming per brief of de verificatie van de identiteit tot het tellen van de stemmen. In veel zuidelijke staten werd er gemorreld aan deze criteria, vooral bedoeld om zwarte Amerikanen het stemmen moeilijker te maken. "Ik ondersteun het veranderen van de regels van de Senaat op eender welke manier zodat vermeden wordt dat een minderheid van de senatoren acties rond het stemrecht blokkeert", zegt de president ook. Hij is dan ook een voorstander van de afschaffing van de filibuster, waardoor de minderheid ervoor kan zorgen dat zestig senatoren nodig zijn om te kunnen stemmen over een wetsvoorstel. Hij doet die aanbeveling "na een zorgvuldige afweging", maar "erkent dat het fundamentele recht op een stem een recht is waaruit alle andere rechten voortkomen". (Belga)