Om het vooropgestelde streefcijfer te halen, startten de Europese Commissie en de lidstaten dit jaar met een Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting. "Om ervoor te zorgen dat het platform geen praatbarak wordt", zegt Daerden, schreef hij een rapport waarin meer dan honderd maatregelen opgesomd staan om de oorzaken van armoede aan te pakken. Het rapport is dinsdag door een grote meerderheid van de parlementsleden aangenomen. "Het volstaat niet om alleen de evolutie van de inflatie, het begrotingstekort en de staatsschuld in de gaten te houden", stelt Daerden. "De lidstaten moeten ook rekenschap afleggen over de ontwikkeling van de armoede." De maatregelen die naar voren geschoven worden, zijn onder meer een fatsoenlijke woning voor een redelijke prijs, waardig werk, hoogwaardige en toegankelijke sociale dienstverlening en een minimuminkomen. Wat dat laatste punt betreft, vraagt het parlement de Commissie te onderzoeken of het zinvol is om wetgeving op te stellen die over de hele EU voor een inkomen kan zorgen dat armoede voorkomt. Ook moet de Commissie volgens het parlement aanbevelingen per land opstellen over hoe de nationale armoedereductiedoelstellingen kunnen worden gehaald. (VIM)

Om het vooropgestelde streefcijfer te halen, startten de Europese Commissie en de lidstaten dit jaar met een Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting. "Om ervoor te zorgen dat het platform geen praatbarak wordt", zegt Daerden, schreef hij een rapport waarin meer dan honderd maatregelen opgesomd staan om de oorzaken van armoede aan te pakken. Het rapport is dinsdag door een grote meerderheid van de parlementsleden aangenomen. "Het volstaat niet om alleen de evolutie van de inflatie, het begrotingstekort en de staatsschuld in de gaten te houden", stelt Daerden. "De lidstaten moeten ook rekenschap afleggen over de ontwikkeling van de armoede." De maatregelen die naar voren geschoven worden, zijn onder meer een fatsoenlijke woning voor een redelijke prijs, waardig werk, hoogwaardige en toegankelijke sociale dienstverlening en een minimuminkomen. Wat dat laatste punt betreft, vraagt het parlement de Commissie te onderzoeken of het zinvol is om wetgeving op te stellen die over de hele EU voor een inkomen kan zorgen dat armoede voorkomt. Ook moet de Commissie volgens het parlement aanbevelingen per land opstellen over hoe de nationale armoedereductiedoelstellingen kunnen worden gehaald. (VIM)