Het "bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Te belangrijk om snel-snel te doen", tweet Beke. Eerder noemden koepelorganisatie Zorgnet-Icuro en de VVSG de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad "onbegrijpelijk". Beke zei eerder op het VRT-journaal dat hij begrijpt dat het in deze omstandigheden belangrijk is om een goed evenwicht tussen welzijn en volksgezondheid na te streven. Hij wijst ook op de eenzaamheid die voor veel rusthuisbewoners zwaar doorweegt. Maar de minister beseft ook dat het geen gemakkelijk uit te voeren maatregel wordt, "dit wordt een huzarenopdracht". Ook Vlozo, de sectororganisatie die de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, reageert uiterst verbaasd op de beslissing van de Veiligheidsraad om opnieuw bezoek toe te laten in woonzorgcentra. "Deze beslissing is zonder enig overleg met de sector tot stand gekomen en zal leiden tot een totale chaos in woonzorgcentra", stelt de organisatie woensdag in een mededeling. Vlozo adviseert haar leden om voorlopig geen gevolg te geven aan de richtlijn. "Dit klinkt mooi in theorie, maar heeft grote praktische gevolgen voor de dagdagelijkse werking van woonzorgcentra", aldus Geert Uytterschaut (voorzitter Vlozo) en Véronique De Schaepmeester (gedelegeerd bestuurder Vlozo). "Dit betekent namelijk dat extra beschermingsmateriaal voor bezoekers nodig is, iets waar momenteel een groot gebrek aan is. Bovendien hebben we ook extra personeel nodig om bezoekers te begeleiden, terwijl we momenteel al met een tekort aan personeel zitten. De eerste verantwoordelijkheid van ons schaarse personeel is trouwens om vooral goed zorg te dragen voor onze residenten. Tot slot dreigt deze plotse maatregel het aantal covid-besmettingen verder in de hand te werken. Bezoek kan immers het virus binnenbrengen in woonzorgcentra waar geen of weinig Covid bestaat, aangezien het onmogelijk te controleren valt of een bezoeker gedurende 14 dagen al dan niet ziektesymptomen heeft gehad." "Net als de andere koepelorganisaties maakt Vlozo deel uit van de taskforce om de crisis in de Vlaamse ouderenvoorzieningen het hoofd te bieden. Deze beslissing werd op geen enkele wijze besproken in deze taskforce noch in enig ander overlegorgaan", betreuren Uytterschaut en De Schaepmeester. Vlozo vraagt daarom dringend overleg met zowel de federale als de Vlaamse regering over deze richtlijn. In afwachting adviseert Vlozo haar leden om geen verder gevolg te geven aan deze richtlijn. (Belga)

Het "bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Te belangrijk om snel-snel te doen", tweet Beke. Eerder noemden koepelorganisatie Zorgnet-Icuro en de VVSG de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad "onbegrijpelijk". Beke zei eerder op het VRT-journaal dat hij begrijpt dat het in deze omstandigheden belangrijk is om een goed evenwicht tussen welzijn en volksgezondheid na te streven. Hij wijst ook op de eenzaamheid die voor veel rusthuisbewoners zwaar doorweegt. Maar de minister beseft ook dat het geen gemakkelijk uit te voeren maatregel wordt, "dit wordt een huzarenopdracht". Ook Vlozo, de sectororganisatie die de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, reageert uiterst verbaasd op de beslissing van de Veiligheidsraad om opnieuw bezoek toe te laten in woonzorgcentra. "Deze beslissing is zonder enig overleg met de sector tot stand gekomen en zal leiden tot een totale chaos in woonzorgcentra", stelt de organisatie woensdag in een mededeling. Vlozo adviseert haar leden om voorlopig geen gevolg te geven aan de richtlijn. "Dit klinkt mooi in theorie, maar heeft grote praktische gevolgen voor de dagdagelijkse werking van woonzorgcentra", aldus Geert Uytterschaut (voorzitter Vlozo) en Véronique De Schaepmeester (gedelegeerd bestuurder Vlozo). "Dit betekent namelijk dat extra beschermingsmateriaal voor bezoekers nodig is, iets waar momenteel een groot gebrek aan is. Bovendien hebben we ook extra personeel nodig om bezoekers te begeleiden, terwijl we momenteel al met een tekort aan personeel zitten. De eerste verantwoordelijkheid van ons schaarse personeel is trouwens om vooral goed zorg te dragen voor onze residenten. Tot slot dreigt deze plotse maatregel het aantal covid-besmettingen verder in de hand te werken. Bezoek kan immers het virus binnenbrengen in woonzorgcentra waar geen of weinig Covid bestaat, aangezien het onmogelijk te controleren valt of een bezoeker gedurende 14 dagen al dan niet ziektesymptomen heeft gehad." "Net als de andere koepelorganisaties maakt Vlozo deel uit van de taskforce om de crisis in de Vlaamse ouderenvoorzieningen het hoofd te bieden. Deze beslissing werd op geen enkele wijze besproken in deze taskforce noch in enig ander overlegorgaan", betreuren Uytterschaut en De Schaepmeester. Vlozo vraagt daarom dringend overleg met zowel de federale als de Vlaamse regering over deze richtlijn. In afwachting adviseert Vlozo haar leden om geen verder gevolg te geven aan deze richtlijn. (Belga)