De Decker viel als advocaat van Pathok Chodiev op die bewuste dag onaangekondigd binnen op het kantoor van De Wolf. Even voordien had de raadkamer de zaak rond de Oezbeekse miljardair en zijn kompanen doorverwezen naar de rechter. Ook tegen de zin van het parket, dat nadien in beroep zou gaan. De vrees was immers reëel dat de wankele zaak voor de rechter nooit tot een veroordeling zou leiden, aldus De Wolf.

Dat De Decker plots in zijn bureau stond, vond de advocaat-generaal naar eigen zeggen niet zo abnormaal. Maar daar dacht Matray tijdens de zitting van donderdagavond toch even anders over. De magistrate, raadsheer bij het Hof van Cassatie, staat de commissie bij als experte. Matray vroeg zelf het woord, zich luidop afvragend of dat wel haar rol was. Ze noemde het bezoek "nogal uitzonderlijk" en opperde dat De Wolf een stagiair-advocaat wellicht gewoon zou hebben doorgestuurd naar substituut van de procureur Jean-Michel Verelst, die het dossier in eerste aanleg had behandeld. Dat hij dit niet deed met een minister van staat zou volgens haar trouwens perfect "menselijk en geloofwaardig zijn".

"U mag dat gewoon zeggen, niemand zal u dat verwijten", wierp Matray op. De Decker zou daar tegenover de speurders ook op gezinspeeld hebben. Maar De Wolf was erg categoriek. Hij geeft elke advocaat naar eigen zeggen dezelfde behandeling, ongeacht diens status.

De Wolf was op dat moment tijdens de hoorzitting alweer een hele tijd aan het woord, nadat hij ook woensdag al was langsgeweest in de commissie die de omstandigheden onderzoekt waarin de wet op de verruimde minnelijke schikking destijds tot stand gekomen is. Donderdagavond omstreeks 23.30 uur was de hoorzitting nog steeds aan de gang.

De Wolf bleef ook donderdag de schikking met Chodiev en zijn kompanen verdedigen als de enige kans op een positieve uitkomst voor de staat. De advocaat-generaal kreeg echter niet iedereen overtuigd van het feit dat hij in de loop van februari 2011 helemaal niets afwist van het politiek akkoord dat eind januari was ontstaan rond de invoering van de verruimde minnelijke schikking.

"U zat op drie sleutelposities, maar zegt ons dat u na 2009 van niets meer wist", zei commissievoorzitter Dirk Van der Maelen. De Wolf was naast advocaat-generaal immers ook lid van de expertengroep rond fiscale fraude bij het college van procureurs-generaal en verbindingsmagistraat op het kabinet van toenmalig staatssecretaris Carl Devlies (CD&V).

"Uw kindje wordt daar geboren en u weet van niets?", zo trok ook Open Vld'er Vincent Van Quickenborne grote ogen. Al sprak de liberaal nadien wel zijn gevoel uit dat De Wolf destijds "vrij correct en integer" gehandeld heeft.

De Wolf bevestigde tot slot dat er destijds nog andere contacten geweest zijn tussen Armand De Decker en het Brusselse parket-generaal over de zaak-Chodiev. Zo was er minstens ook een contact met procureur-generaal Marc de le Court, die nog gehoord moet worden in de onderzoekscommissie.

De Decker viel als advocaat van Pathok Chodiev op die bewuste dag onaangekondigd binnen op het kantoor van De Wolf. Even voordien had de raadkamer de zaak rond de Oezbeekse miljardair en zijn kompanen doorverwezen naar de rechter. Ook tegen de zin van het parket, dat nadien in beroep zou gaan. De vrees was immers reëel dat de wankele zaak voor de rechter nooit tot een veroordeling zou leiden, aldus De Wolf. Dat De Decker plots in zijn bureau stond, vond de advocaat-generaal naar eigen zeggen niet zo abnormaal. Maar daar dacht Matray tijdens de zitting van donderdagavond toch even anders over. De magistrate, raadsheer bij het Hof van Cassatie, staat de commissie bij als experte. Matray vroeg zelf het woord, zich luidop afvragend of dat wel haar rol was. Ze noemde het bezoek "nogal uitzonderlijk" en opperde dat De Wolf een stagiair-advocaat wellicht gewoon zou hebben doorgestuurd naar substituut van de procureur Jean-Michel Verelst, die het dossier in eerste aanleg had behandeld. Dat hij dit niet deed met een minister van staat zou volgens haar trouwens perfect "menselijk en geloofwaardig zijn". "U mag dat gewoon zeggen, niemand zal u dat verwijten", wierp Matray op. De Decker zou daar tegenover de speurders ook op gezinspeeld hebben. Maar De Wolf was erg categoriek. Hij geeft elke advocaat naar eigen zeggen dezelfde behandeling, ongeacht diens status. De Wolf was op dat moment tijdens de hoorzitting alweer een hele tijd aan het woord, nadat hij ook woensdag al was langsgeweest in de commissie die de omstandigheden onderzoekt waarin de wet op de verruimde minnelijke schikking destijds tot stand gekomen is. Donderdagavond omstreeks 23.30 uur was de hoorzitting nog steeds aan de gang. De Wolf bleef ook donderdag de schikking met Chodiev en zijn kompanen verdedigen als de enige kans op een positieve uitkomst voor de staat. De advocaat-generaal kreeg echter niet iedereen overtuigd van het feit dat hij in de loop van februari 2011 helemaal niets afwist van het politiek akkoord dat eind januari was ontstaan rond de invoering van de verruimde minnelijke schikking. "U zat op drie sleutelposities, maar zegt ons dat u na 2009 van niets meer wist", zei commissievoorzitter Dirk Van der Maelen. De Wolf was naast advocaat-generaal immers ook lid van de expertengroep rond fiscale fraude bij het college van procureurs-generaal en verbindingsmagistraat op het kabinet van toenmalig staatssecretaris Carl Devlies (CD&V). "Uw kindje wordt daar geboren en u weet van niets?", zo trok ook Open Vld'er Vincent Van Quickenborne grote ogen. Al sprak de liberaal nadien wel zijn gevoel uit dat De Wolf destijds "vrij correct en integer" gehandeld heeft. De Wolf bevestigde tot slot dat er destijds nog andere contacten geweest zijn tussen Armand De Decker en het Brusselse parket-generaal over de zaak-Chodiev. Zo was er minstens ook een contact met procureur-generaal Marc de le Court, die nog gehoord moet worden in de onderzoekscommissie.