Actiegroep Ineos Will Fall protesteert met de bezetting tegen 'Project One', dat een nieuwe ethyleen- en propyleenfabriek inhoudt. De actievoerders zien het gebruik van omstreden schaliegas in de fabriek niet zitten, evenmin als het verdwijnen van een stuk bos. Ze waarschuwen ook voor verhoogde CO2-uitstoot en vrezen dat de producten van de fabriek zullen worden gebruikt voor wegwerpplastic. Ineos noemt de fabriek dan weer duurzamer dan vergelijkbare installaties in Europa en belooft het bos elders te compenseren. De Vlaamse regering buigt zich dezer dagen over een mogelijke omgevingsvergunning voor het project. De actie vindt momenteel plaats in het stuk bos waar de fabriek zou komen. Dat terrein zelf is geen Seveso-terrein - bedrijfsterreinen waar gevaarlijke stoffen worden behandeld of opgeslagen - maar enkele omliggende terreinen zijn dat wel. "Wij zijn bezorgd om de veiligheid van onze mensen en installaties en ook voor de omliggende bedrijven", klinkt het bij Ineos. "De actievoerders hebben al een omheining doorgeknipt om te geraken waar ze zijn en zijn nog één omheining verwijderd van Seveso-terrein." De actievoerders stellen dan weer dat ze alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen en zelfs gasmeters bij hebben. Om de coronamaatregelen niet te schenden, zouden ze zich in bubbels van vijf op het terrein bevinden. Dialoog tussen actievoerders en politie leverde voorlopig niets op. De actievoerders beweren ook dat er wordt gedreigd met dwangsommen. (Belga)

Actiegroep Ineos Will Fall protesteert met de bezetting tegen 'Project One', dat een nieuwe ethyleen- en propyleenfabriek inhoudt. De actievoerders zien het gebruik van omstreden schaliegas in de fabriek niet zitten, evenmin als het verdwijnen van een stuk bos. Ze waarschuwen ook voor verhoogde CO2-uitstoot en vrezen dat de producten van de fabriek zullen worden gebruikt voor wegwerpplastic. Ineos noemt de fabriek dan weer duurzamer dan vergelijkbare installaties in Europa en belooft het bos elders te compenseren. De Vlaamse regering buigt zich dezer dagen over een mogelijke omgevingsvergunning voor het project. De actie vindt momenteel plaats in het stuk bos waar de fabriek zou komen. Dat terrein zelf is geen Seveso-terrein - bedrijfsterreinen waar gevaarlijke stoffen worden behandeld of opgeslagen - maar enkele omliggende terreinen zijn dat wel. "Wij zijn bezorgd om de veiligheid van onze mensen en installaties en ook voor de omliggende bedrijven", klinkt het bij Ineos. "De actievoerders hebben al een omheining doorgeknipt om te geraken waar ze zijn en zijn nog één omheining verwijderd van Seveso-terrein." De actievoerders stellen dan weer dat ze alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen en zelfs gasmeters bij hebben. Om de coronamaatregelen niet te schenden, zouden ze zich in bubbels van vijf op het terrein bevinden. Dialoog tussen actievoerders en politie leverde voorlopig niets op. De actievoerders beweren ook dat er wordt gedreigd met dwangsommen. (Belga)