Het stadsbestuur zegt woensdag dat, los van de actie maar vanwege het koude weer, de uitzetting voor een tweede keer wordt uitgesteld naar 18 april. Daklozen kunnen ook nog terecht in de reguliere opvang, maar volgens de beweging is die te duur, ontoereikend en kindonvriendelijk. "Het 'recht op wonen' is een fundamenteel recht dat staat ingeschreven in artikel 23 van onze grondwet", aldus Pascal Debruyne namens de beweging (Solidariteit van Onderop, LEF, ABVV, ACW, Samenlevingsopbouw Gent, Victoria Deluxe en Werkgroep Vluchtelingen). "Onze bureaucratie kent en erkent alleen mensen met een verblijfsadres." Burgemeester Daniël Termont (sp.a) zegt dat de stad onderzoekt welke leegstaande panden mogelijks bewoonbaar zijn en hoe een openstelling praktisch geregeld kan worden. "Maar men moet zich ook aan regels houden en bereid zijn om uit de illegaliteit te treden. We kunnen echt geen voorrang geven aan mensen die het luidst roepen, want hoe leg ik dat uit aan die duizenden mensen die jarenlang op een wachtlijst staan voor een sociale woning." Termont merkt ook op dat het "recht op wonen" niet afdwingbaar is en ook geen "recht op gratis wonen" of "innemen van andermans woning" betekent. (JDH)

Het stadsbestuur zegt woensdag dat, los van de actie maar vanwege het koude weer, de uitzetting voor een tweede keer wordt uitgesteld naar 18 april. Daklozen kunnen ook nog terecht in de reguliere opvang, maar volgens de beweging is die te duur, ontoereikend en kindonvriendelijk. "Het 'recht op wonen' is een fundamenteel recht dat staat ingeschreven in artikel 23 van onze grondwet", aldus Pascal Debruyne namens de beweging (Solidariteit van Onderop, LEF, ABVV, ACW, Samenlevingsopbouw Gent, Victoria Deluxe en Werkgroep Vluchtelingen). "Onze bureaucratie kent en erkent alleen mensen met een verblijfsadres." Burgemeester Daniël Termont (sp.a) zegt dat de stad onderzoekt welke leegstaande panden mogelijks bewoonbaar zijn en hoe een openstelling praktisch geregeld kan worden. "Maar men moet zich ook aan regels houden en bereid zijn om uit de illegaliteit te treden. We kunnen echt geen voorrang geven aan mensen die het luidst roepen, want hoe leg ik dat uit aan die duizenden mensen die jarenlang op een wachtlijst staan voor een sociale woning." Termont merkt ook op dat het "recht op wonen" niet afdwingbaar is en ook geen "recht op gratis wonen" of "innemen van andermans woning" betekent. (JDH)