Of het nu de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg betreft, overal zijn er handen en plaatsen te kort. Daarom doet de overheid steeds vaker een beroep op commerciële partners. Dat kan via privaat-publieke samenwerking (pps), maar ook via initiatieven die honderd procent pro profit zijn. Hoewel Beweging.net (het vroegere ACW) in principe voor het non-profitmodel is - waarbij de winsten in de onderneming blijven en in de zorg worden geïnvesteerd - speelt men toch in op de nieuwe realiteit.
...

Of het nu de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg betreft, overal zijn er handen en plaatsen te kort. Daarom doet de overheid steeds vaker een beroep op commerciële partners. Dat kan via privaat-publieke samenwerking (pps), maar ook via initiatieven die honderd procent pro profit zijn. Hoewel Beweging.net (het vroegere ACW) in principe voor het non-profitmodel is - waarbij de winsten in de onderneming blijven en in de zorg worden geïnvesteerd - speelt men toch in op de nieuwe realiteit. 'Beweging.net is niet gekant tegen ondernemerschap in de zorgsector, maar excessen en misbruiken moeten eruit', zegt Sandra Rosvelds, hoofd van de studiedienst van Beweging.net. Die werkte een nieuwe 'positiebepaling' uit voor 'een wettelijke verankering voor menswaardige, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg- en welzijnsdiensten'. 'Het is dringend tijd om de achterpoortjes te sluiten waarlangs winsten worden doorgesluisd naar aandeelhouders, beheerders en het management', aldus Beweging.net. Rosvelds: 'Wij vinden het vooral niet kunnen dat organisaties die zorg- en welzijnsdiensten aanbieden en vaak door de overheid gesubsidieerd worden, de vrijheid krijgen om tarieven aan te rekenen die de betaalbaarheid van de zorg onder druk zetten. Vaak stellen de aandeelhouders een winstpercentage voorop, en vervolgens past de directie van de instelling de kwaliteit van de zorg en de tarieven daaraan aan, terwijl men onvoldoende investeert in het personeel. Dat is de wereld op zijn kop.' Daarom vraagt Beweging.net een nieuw Vlaams kaderdecreet voor de hele zorgsector. 'Zo maken we ook duidelijk dat we de commerciële zorgaanbieders niet viseren. De nieuwe regels moeten gelden voor iedereen, voor overheidsinstellingen, non-profit- en pro-profitorganisaties. Het maakt ook niet uit of een instelling al dan niet subsidies ontvangt. Iedereen moet aan dezelfde minimale erkenningsvoorwaarden voldoen. We willen geen parallelle circuits in de zorg die buiten de reglementering opereren.' Zo wil Beweging.net bewaken 'dat er geen onredelijk hoge lonen, vergoedingen, interesten of dividenden betaald worden'. De lijst van voorstellen illustreert dat ook in de zorgsector sommige managers de creativiteit niet schuwen om financiële middelen uit hun instelling weg te halen, ten voordele van aandeelhouders en bestuurders. Beweging.net vraagt uitdrukkelijk om in de toekomst de 'premiernorm' te hanteren voor (top)-managers in de zorginstellingen, 'inclusief ziekenhuizen': zij zullen dus niet langer méér mogen verdienen dan de eerste minister van het land. Verder moeten presentiegelden aan bestuursleden worden beperkt tot de Vlaamse normen voor publieke instellingen en moeten renumeratiecomités waken over de redelijkheid van de vergoedingen voor de directies. Geld dat zo uitgespaard wordt, moet in de eerste plaats geïnvesteerd worden in zorg en personeel, en in de opbouw van toereikende financiële reserves. Ten slotte vraagt Beweging.net een preventief bedrijfsbeleid naar Nederlands model. Daar kan de overheid een instelling onder curatele plaatsen als het management faalt. Zo kunnen faillissementen waarbij patiënten plots op straat komen te staan worden vermeden.