"Als we een aantal beleidsmaatregelen van de laatste jaren op een rijtje zetten, zien we dat de negatieve impact zich opstapelt bij bepaalde gezinnen. Zo organiseert deze regering de verarming in plaats van ze aan te pakken", vindt Beweging.net. "Zo werd de doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden afgeschaft door Vlaams minister van Werk Phillipe Muyters (N-VA), waardoor werkgevers minder geneigd zijn hen aan te werven. En minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) verplicht vluchtelingen drie jaar lang te wachten voor ze toegang krijgen tot sociale woningen. Daardoor zijn ze aangewezen op de veel duurdere private huurmarkt." "Als minister van Sociale economie investeerde Homans nauwelijks in meer jobs in de sociale economie. Voor mensen die niet meteen terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, omdat ze niet zo goed Nederlands kennen, werd de toegang tot sociale economie zelfs bemoeilijkt. Verder werden de huursubsidies niet uitgebreid en werd de 60 procent-regel in de dienstencheques afgeschaft, waardoor werkzoekenden geen voorrang meer krijgen op jobs in deze sector." "In combinatie met een aantal federale maatregelen, zoals het verhogen van de btw op elektriciteit, de indexsprong en het niet nakomen van de belofte van de staatssecretaris voor armoedebestrijding om de uitkeringen minstens tot de Europese armoedenorm te laten stijgen, is het niet verwonderlijk dat meer gezinnen wegzinken in armoede", vervolgt Beweging.net. Beweging.net roept alle regeringen op om van dit laatste jaar van de legislatuur gebruik te maken om structurele maatregelen te nemen die mensen in armoede effectief vooruit helpen, zoals een uitbreiding van de huursubsidies, het verhogen van het leefloon en de minimumuitkeringen tot op EU-armoedenorm, het opnieuw invoeren van een doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden, meer opleidingen voor langdurig werkzoekenden, meer jobs in de sociale economie en het versterken van de begeleiding van gezinnen in armoede naar de juiste sociale diensten." (Belga)

"Als we een aantal beleidsmaatregelen van de laatste jaren op een rijtje zetten, zien we dat de negatieve impact zich opstapelt bij bepaalde gezinnen. Zo organiseert deze regering de verarming in plaats van ze aan te pakken", vindt Beweging.net. "Zo werd de doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden afgeschaft door Vlaams minister van Werk Phillipe Muyters (N-VA), waardoor werkgevers minder geneigd zijn hen aan te werven. En minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) verplicht vluchtelingen drie jaar lang te wachten voor ze toegang krijgen tot sociale woningen. Daardoor zijn ze aangewezen op de veel duurdere private huurmarkt." "Als minister van Sociale economie investeerde Homans nauwelijks in meer jobs in de sociale economie. Voor mensen die niet meteen terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, omdat ze niet zo goed Nederlands kennen, werd de toegang tot sociale economie zelfs bemoeilijkt. Verder werden de huursubsidies niet uitgebreid en werd de 60 procent-regel in de dienstencheques afgeschaft, waardoor werkzoekenden geen voorrang meer krijgen op jobs in deze sector." "In combinatie met een aantal federale maatregelen, zoals het verhogen van de btw op elektriciteit, de indexsprong en het niet nakomen van de belofte van de staatssecretaris voor armoedebestrijding om de uitkeringen minstens tot de Europese armoedenorm te laten stijgen, is het niet verwonderlijk dat meer gezinnen wegzinken in armoede", vervolgt Beweging.net. Beweging.net roept alle regeringen op om van dit laatste jaar van de legislatuur gebruik te maken om structurele maatregelen te nemen die mensen in armoede effectief vooruit helpen, zoals een uitbreiding van de huursubsidies, het verhogen van het leefloon en de minimumuitkeringen tot op EU-armoedenorm, het opnieuw invoeren van een doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden, meer opleidingen voor langdurig werkzoekenden, meer jobs in de sociale economie en het versterken van de begeleiding van gezinnen in armoede naar de juiste sociale diensten." (Belga)