De toegang tot gezondheidszorg voor de bevolking in zijn geheel is in België relatief goed. Maar er is wel een probleem met de betaalbaarheid voor lage-inkomensgroepen, zegt het Riziv in het persbericht. In vergelijking met andere landen in de EU scoort België daarvoor zwak. Het Riziv gaf Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE) daarom opdracht om voorstellen uit te werken om de financiële toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren voor iedereen. Het OSE legde vervolgens de voorstellen voor aan experten en belanghebbenden uit de sector, onder meer uit verenigingen van zorgverleners en ziekenfondsen. Meer dan honderd respondenten namen deel aan de online bevraging. Meer dan de helft van de respondenten acht twee voorstellen het meest doeltreffend om de financiële toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Het gaat om de uitbreiding van de verplichte derdebetalersregeling naar alle ambulante zorgen en het maximaal automatisch toekennen van de verhoogde tegemoetkoming. Ruim een kwart vindt twee andere voorstellen geschikt om gezondheidszorg toegankelijker te maken voor lage inkomensgroepen. Zij willen de maximumfactuur verlagen tot 250 euro voor gezinnen met de laagste inkomens. Ook willen ze minderjarigen volledig vrijstellen van remgelden. Directeur-generaal geneeskundige verzorging van het Riziv, Brieuc Van Damme, reageert in het persbericht tevreden. Hij zegt dat de voorstellen die het meeste bijval krijgen "in sterke mate" overeenkomen met maatregelen die het Riziv zelf selecteerde in een oefening voor het meerjarig begrotingstraject 2022-2024 van de ziekteverzekering. "Met als doel de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren, heb ik twintig jaar geleden de maximumfactuur in het leven geroepen", reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Vandaag wil ik het plafond van de maximumfactuur precies voor mensen met een laag inkomen nog verder verlagen. Meer in het algemeen blijkt uit dit onderzoek dat het wegnemen van onnodige drempels door middel van de derdebetalersregeling als zeer doeltreffend wordt beschouwd. Daarom moeten we ook stappen in die richting zetten." In het persbericht is er verder sprake van enkele meer gerichte maatregelen, zoals het verminderen van wat van de patiënt zelf moet betalen voor medische hulpmiddelen en voor vervoer naar het ziekenhuis. OSE-onderzoekster Rita Baeten voegt eraan toe dat sommige voorstellen volgens de respondenten best gepaard gaan met een bredere hervorming van de sector. "Bijvoorbeeld de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en een herziening van de nomenclatuur, maar ook het invoeren van meer globale betalingssystemen en de versterking van de eerstelijnszorg." (Belga)

De toegang tot gezondheidszorg voor de bevolking in zijn geheel is in België relatief goed. Maar er is wel een probleem met de betaalbaarheid voor lage-inkomensgroepen, zegt het Riziv in het persbericht. In vergelijking met andere landen in de EU scoort België daarvoor zwak. Het Riziv gaf Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE) daarom opdracht om voorstellen uit te werken om de financiële toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren voor iedereen. Het OSE legde vervolgens de voorstellen voor aan experten en belanghebbenden uit de sector, onder meer uit verenigingen van zorgverleners en ziekenfondsen. Meer dan honderd respondenten namen deel aan de online bevraging. Meer dan de helft van de respondenten acht twee voorstellen het meest doeltreffend om de financiële toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Het gaat om de uitbreiding van de verplichte derdebetalersregeling naar alle ambulante zorgen en het maximaal automatisch toekennen van de verhoogde tegemoetkoming. Ruim een kwart vindt twee andere voorstellen geschikt om gezondheidszorg toegankelijker te maken voor lage inkomensgroepen. Zij willen de maximumfactuur verlagen tot 250 euro voor gezinnen met de laagste inkomens. Ook willen ze minderjarigen volledig vrijstellen van remgelden. Directeur-generaal geneeskundige verzorging van het Riziv, Brieuc Van Damme, reageert in het persbericht tevreden. Hij zegt dat de voorstellen die het meeste bijval krijgen "in sterke mate" overeenkomen met maatregelen die het Riziv zelf selecteerde in een oefening voor het meerjarig begrotingstraject 2022-2024 van de ziekteverzekering. "Met als doel de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren, heb ik twintig jaar geleden de maximumfactuur in het leven geroepen", reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Vandaag wil ik het plafond van de maximumfactuur precies voor mensen met een laag inkomen nog verder verlagen. Meer in het algemeen blijkt uit dit onderzoek dat het wegnemen van onnodige drempels door middel van de derdebetalersregeling als zeer doeltreffend wordt beschouwd. Daarom moeten we ook stappen in die richting zetten." In het persbericht is er verder sprake van enkele meer gerichte maatregelen, zoals het verminderen van wat van de patiënt zelf moet betalen voor medische hulpmiddelen en voor vervoer naar het ziekenhuis. OSE-onderzoekster Rita Baeten voegt eraan toe dat sommige voorstellen volgens de respondenten best gepaard gaan met een bredere hervorming van de sector. "Bijvoorbeeld de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en een herziening van de nomenclatuur, maar ook het invoeren van meer globale betalingssystemen en de versterking van de eerstelijnszorg." (Belga)