Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementslid Jan Roegiers (sp.a).

De Vlaamse overheid geeft op geregelde tijdstippen de kans aan haar personeelsleden om te bevorderen naar een hoger niveau. Het overgangsexamen naar niveau A werd opgestart in 2008. De hele cyclus werd afgerond in 2010.

In totaal schreven 1.187 personeelsleden van niveau C of B zich in voor deelname aan de potentieelinschatting. Daarvan namen er 226 deel aan het eigenlijke examen. Slechts 44 onder hen slaagden. De totale factuur voor de organisatie van die potentieelinschatting en het examen bedroeg bijna 734.000 euro, omgerekend 17.000 euro per geslaagde kandidaat.

Volgens Roegiers kon Bourgeois ook niet zeggen hoeveel van die 44 geslaagden intussen effectief bevorderd waren en in welke functie. Daarvoor zou een personeelsbeheerssysteem noodzakelijk zijn en dat is er momenteel niet.

"De minister heeft dus geen idee van wat dit bevorderingsexamen hem en de betrokkenen heeft opgeleverd", aldus Roegiers.

Kabinet Bourgeois: "Ook geschrokken van die cijfers"

"Ook wij waren geschrokken van die cijfers. Het is inderdaad veel geld voor een beperkt resultaat", klinkt het op het kabinet Bourgeois. Bourgeois wijst er wel op dat de bevorderingsprocedure er niet is gekomen na een politieke beslissing, maar op vraag van de ambtenaren zelf.

De N-VA-minister is alvast van plan de gehanteerde procedure te herzien. "Vooral die assessments, waarvan de organisatie gebeurt door een privé-bedrijf, doen de factuur oplopen. De procedure zoals ze nu werd gevolgd, eerst uitgebreide assessments en dan het examen, is volgens ons niet voor herhaling vatbaar", luidt het.

Competenties

Volgens Roegiers moet Bourgeois dringend werk maken van een moderner personeelsmanagement. De sp.a'er begrijpt ook niet dat Bourgeois "nog steeds geen werk maakt van het systeem van elders verworven competenties".

"Wie 20 jaar geleden een bepaald diploma haalde en daar niets mee gedaan heeft wordt nog steeds makkelijker aangeworven of bevorderd dan iemand zonder diploma maar met 20 jaar ervaring in die sector. Dat is behoorlijk voorbijgestreefd", aldus Roegiers.

"Maar tot vorig jaar kon dat gewoon niet vanwege federale wetgeving die dat niet toeliet", luidt het op het kabinet. Bovendien is de Vlaamse regering het principieel eens over de invoering van het systeem, maar zitten de onderhandelingen momenteel wat geblokkeerd. "De vakbonden zijn wat terughoudend voor de invoering van het systeem en vragen voldoende garanties rond de objectiviteit van het systeem", luidt het. (Belga)

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementslid Jan Roegiers (sp.a). De Vlaamse overheid geeft op geregelde tijdstippen de kans aan haar personeelsleden om te bevorderen naar een hoger niveau. Het overgangsexamen naar niveau A werd opgestart in 2008. De hele cyclus werd afgerond in 2010. In totaal schreven 1.187 personeelsleden van niveau C of B zich in voor deelname aan de potentieelinschatting. Daarvan namen er 226 deel aan het eigenlijke examen. Slechts 44 onder hen slaagden. De totale factuur voor de organisatie van die potentieelinschatting en het examen bedroeg bijna 734.000 euro, omgerekend 17.000 euro per geslaagde kandidaat. Volgens Roegiers kon Bourgeois ook niet zeggen hoeveel van die 44 geslaagden intussen effectief bevorderd waren en in welke functie. Daarvoor zou een personeelsbeheerssysteem noodzakelijk zijn en dat is er momenteel niet. "De minister heeft dus geen idee van wat dit bevorderingsexamen hem en de betrokkenen heeft opgeleverd", aldus Roegiers. Kabinet Bourgeois: "Ook geschrokken van die cijfers""Ook wij waren geschrokken van die cijfers. Het is inderdaad veel geld voor een beperkt resultaat", klinkt het op het kabinet Bourgeois. Bourgeois wijst er wel op dat de bevorderingsprocedure er niet is gekomen na een politieke beslissing, maar op vraag van de ambtenaren zelf. De N-VA-minister is alvast van plan de gehanteerde procedure te herzien. "Vooral die assessments, waarvan de organisatie gebeurt door een privé-bedrijf, doen de factuur oplopen. De procedure zoals ze nu werd gevolgd, eerst uitgebreide assessments en dan het examen, is volgens ons niet voor herhaling vatbaar", luidt het. CompetentiesVolgens Roegiers moet Bourgeois dringend werk maken van een moderner personeelsmanagement. De sp.a'er begrijpt ook niet dat Bourgeois "nog steeds geen werk maakt van het systeem van elders verworven competenties". "Wie 20 jaar geleden een bepaald diploma haalde en daar niets mee gedaan heeft wordt nog steeds makkelijker aangeworven of bevorderd dan iemand zonder diploma maar met 20 jaar ervaring in die sector. Dat is behoorlijk voorbijgestreefd", aldus Roegiers. "Maar tot vorig jaar kon dat gewoon niet vanwege federale wetgeving die dat niet toeliet", luidt het op het kabinet. Bovendien is de Vlaamse regering het principieel eens over de invoering van het systeem, maar zitten de onderhandelingen momenteel wat geblokkeerd. "De vakbonden zijn wat terughoudend voor de invoering van het systeem en vragen voldoende garanties rond de objectiviteit van het systeem", luidt het. (Belga)