De nettobijdrage van immigranten van de tweede generatie aan de overheidsfinanciën ligt per persoon hoger dan het gemiddelde van de gehele Belgische bevolking, en zelfs hoger dan die van autochtonen. De verklaring hiervoor is de jongere leeftijdsstructuur van de tweede generatie. Dat blijkt woensdag uit een studie van de Nationale Bank (NBB) naar de economische impact van immigratie. Francken wijst er in een reactie op dat ook die tweede generatie ouder zal worden en dus duurder voor de overheid, door onder meer stijgende gezondheidszorg en pensioenen. Hij vindt dat de economische impact over een volledig leven zou moeten worden bekeken. "Een groot manco in de studie is dat de kostprijs van illegaliteit niet wordt berekend", vindt Francken. "Het gaat om een miljardenfactuur. Idem dito voor de extra investeringen in veiligheid en justitie." De positieve invloed van migratie op het bbp moet volgens hem macro-economisch worden geïnterpreteerd. Ook in Duitsland steeg het bbp tijdens de asielcrisis als gevolg van de uitgaven voor onder meer asielopvang en -begeleiding. "Maar we zagen wel een daling van het bbp per capita en dus een individuele verarming van de Duitser." Francken pleit nogmaals voor een strengere migratiewetgeving en een hogere werkzaamheidsgraad en betere opleiding voor de migranten die hier al zijn. (Belga)

De nettobijdrage van immigranten van de tweede generatie aan de overheidsfinanciën ligt per persoon hoger dan het gemiddelde van de gehele Belgische bevolking, en zelfs hoger dan die van autochtonen. De verklaring hiervoor is de jongere leeftijdsstructuur van de tweede generatie. Dat blijkt woensdag uit een studie van de Nationale Bank (NBB) naar de economische impact van immigratie. Francken wijst er in een reactie op dat ook die tweede generatie ouder zal worden en dus duurder voor de overheid, door onder meer stijgende gezondheidszorg en pensioenen. Hij vindt dat de economische impact over een volledig leven zou moeten worden bekeken. "Een groot manco in de studie is dat de kostprijs van illegaliteit niet wordt berekend", vindt Francken. "Het gaat om een miljardenfactuur. Idem dito voor de extra investeringen in veiligheid en justitie." De positieve invloed van migratie op het bbp moet volgens hem macro-economisch worden geïnterpreteerd. Ook in Duitsland steeg het bbp tijdens de asielcrisis als gevolg van de uitgaven voor onder meer asielopvang en -begeleiding. "Maar we zagen wel een daling van het bbp per capita en dus een individuele verarming van de Duitser." Francken pleit nogmaals voor een strengere migratiewetgeving en een hogere werkzaamheidsgraad en betere opleiding voor de migranten die hier al zijn. (Belga)