Vlaanderen telt momenteel naar schatting 180 territoria waar een bever of beverfamilie woont. In de regio Antwerpen is de soort aanwezig in de Hobokense Polder ten zuiden van de stad. "Binnen een à twee maanden komen er nieuwe jongen en dan moeten jongen van twee jaar oud het territorium verlaten om plaats te maken", zegt Swinnen. "Ze leggen bij die zoektocht soms tientallen kilometers af. Vanuit het standpunt van de bever schatten we dat er zowat 900 mogelijke territoria zijn in Vlaanderen om zich te vestigen, al betekent dat niet dat hij daar overal door de mens zou worden getolereerd." De bever is een beschermde diersoort en kent bij ons eigenlijk geen predatoren. Hij doet het sinds zijn terugkeer - nadat hij hier in het wild was uitgeroeid - dan ook goed, bevestigt Swinnen. "De grootste aaneengesloten territoria vind je ten zuiden van Leuven op de Dijle en langs de Grensmaas in Limburg", zegt hij. "Maar de bever is eigenlijk al opgerukt tot West-Vlaanderen. Een overtal aan bevers in een regio ga je niet snel hebben, want de dieren zijn erg territoriaal en laten dus geen andere exemplaren in hun gebied toe." (Belga)

Vlaanderen telt momenteel naar schatting 180 territoria waar een bever of beverfamilie woont. In de regio Antwerpen is de soort aanwezig in de Hobokense Polder ten zuiden van de stad. "Binnen een à twee maanden komen er nieuwe jongen en dan moeten jongen van twee jaar oud het territorium verlaten om plaats te maken", zegt Swinnen. "Ze leggen bij die zoektocht soms tientallen kilometers af. Vanuit het standpunt van de bever schatten we dat er zowat 900 mogelijke territoria zijn in Vlaanderen om zich te vestigen, al betekent dat niet dat hij daar overal door de mens zou worden getolereerd." De bever is een beschermde diersoort en kent bij ons eigenlijk geen predatoren. Hij doet het sinds zijn terugkeer - nadat hij hier in het wild was uitgeroeid - dan ook goed, bevestigt Swinnen. "De grootste aaneengesloten territoria vind je ten zuiden van Leuven op de Dijle en langs de Grensmaas in Limburg", zegt hij. "Maar de bever is eigenlijk al opgerukt tot West-Vlaanderen. Een overtal aan bevers in een regio ga je niet snel hebben, want de dieren zijn erg territoriaal en laten dus geen andere exemplaren in hun gebied toe." (Belga)