Gendergelijkheid is nog steeds een pijnpunt in de bedrijfswereld. Zo is slechts 3 procent van de CEO's in de Europese Unie een vrouw. Daarnaast blijkt uit een rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dat de raad van besturen van Belgische beursgenoteerde bedrijven slechts voor 10 procent uit vrouwen bestond in 2012. "Europees gezien is België niet een van de voorlopers als het gaat over gendergelijkheid op de werkvloer. Er zijn nog steeds grote verschillen op vlak van verloning en in het aantal mannen en vrouwen aan de top", vertelt Katleen De Stobbeleir, professor Human Resources Management en Leiderschap aan de Vlerick Business School.
...

Gendergelijkheid is nog steeds een pijnpunt in de bedrijfswereld. Zo is slechts 3 procent van de CEO's in de Europese Unie een vrouw. Daarnaast blijkt uit een rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dat de raad van besturen van Belgische beursgenoteerde bedrijven slechts voor 10 procent uit vrouwen bestond in 2012. "Europees gezien is België niet een van de voorlopers als het gaat over gendergelijkheid op de werkvloer. Er zijn nog steeds grote verschillen op vlak van verloning en in het aantal mannen en vrouwen aan de top", vertelt Katleen De Stobbeleir, professor Human Resources Management en Leiderschap aan de Vlerick Business School. De managementschool merkte een opmerkelijk lagere interesse van vrouwen op voor langdurige opleidingen zoals een Executive MBA die deelnemers combineren met een vaste job. Vrouwen vormen volgens De Stobbeleir nog geen 20 procent van het totaal aantal deelnemers. Maar volgens Vlerick kunnen net die opleidingen zorgen voor meer vrouwen aan de top. "Vrouwen zijn minder snel geneigd om over zo'n dure opleiding te onderhandelen met hun werkgevers. Dat komt doordat veel organisaties nog steeds de traditionele reflex hebben om te denken dat zoiets niet past binnen de verwachtingen die ze hebben van vrouwen", legt De Stobbeleir uit. "Het gevolg daarvan is dat de meeste vrouwen een opleiding uit eigen zak moeten betalen, terwijl dat bij mannen veel sneller deels wordt terugbetaald door de werkgever."Daarom zette Vlerick een wedstrijd op poten die vrouwen de kans geeft een beurs te winnen voor de Executive MBA, een langdurige en intensieve managementopleiding van bijna twee jaar. "We hebben die actie gelanceerd omdat wij diversiteit erg hoog in het vaandel dragen en ervan overtuigd zijn dat een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen voor een betere opleiding zorgt." In totaal rijkt de school vier beurzen uit die tot 25 procent van het inschrijvingsgeld terugbetalen. En dat is voor sommige vrouwen toch wel noodzakelijk gezien het hoge prijskaartje van 37.000 euro. "Alle vrouwen die zich inschrijven voor die cursus kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Ze moeten dan enkele vragen beantwoorden en motiveren waarom zij zo'n beurs verdienen", zegt De Stobbeleir.Vlerick hoopt op die manier een significante stijging van het aantal vrouwelijke deelnemers te bereiken. "Het is ons doel om toch te evolueren van nog geen 20 procent naar 30 procent. Een grote diversiteit in een klasgroep komt het leerproces alleen maar ten goede." Het is niet de eerste keer dat de school zo'n initiatief op poten zet. Eerder kwam er al een lessenpakket exclusief voor vrouwen. "Daarnaast bespreek ik tijdens het vak 'coaching' ook met mannen op welke manier zij diversiteit kunnen omarmen binnen hun eigen organisatie. Want we zien dat gendergelijkheid zorgt voor veel meer innovatie binnen een bedrijf."Maar maakt Vlerick zich met dit initiatief niet schuldig aan mannendiscriminatie? Mannen kunnen zich nog steeds inschrijven voor de cursus, maar kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. Die is exclusief voor vrouwen. De vraag rijst dan ook of dat niet in strijd is met de gelijkheid tussen man en vrouw. "Wanneer een organisatie zich expliciet richt tot een bepaalde doelgroep is dat juridisch gezien geen enkel probleem. Wat niet mag is het kandidatuur van een man op voorhand schrappen op basis van zijn geslacht", vertelt Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Momenteel is er nog geen Koninklijk Besluit dat de voorwaarden van zulke acties vastlegt. "Dat is een jammere zaak want positieve acties zoals die van Vlerick willen gewoon de verschillen in deze samenleving wegwerken." Stevens vermoedt wel dat het enkel een kwestie van tijd is voor er zo'n KB komt. De Stobbeleire zegt dat het absoluut niet de bedoeling is om mannen uit te sluiten. "Tot nu toe zijn er nog geen mannen die geprobeerd hebben om mee te doen, maar als ze dat doen gaan wij niet gewoon afwijzend en negatief reageren", zegt ze. "In plaats daarvan gaan wij die kandidaten opbellen om hen de filosofie achter de campagne uit te leggen. Op die manier proberen we ook aan hen duidelijk te maken waarom het belangrijk is dat deze school zoiets doet." Volgens De Stobbeleir moest ze zelfs meer twijfels wegnemen bij vrouwen dan bij mannen over deze wedstrijd. "We krijgen heel veel positieve en zelfs toejuichende reacties van 'onze' mannen", zegt ze. "Er zijn veel meer vrouwen die hier weerstand tegen hebben geboden omdat ze zich zorgen maken over positieve discriminatie. Sommigen denken dat we hen met andere woorden gingen voortrekken. Maar dat is helemaal niet het geval. Ze moeten nog steeds dezelfde test afleggen als mannen voordat ze aangenomen worden voor de opleiding. De selectieprocedure blijft dus dezelfde." Dat deze campagne het bewijs is dat vrouwen niet op eigen houtje aan de top kunnen raken, is volgens De Stobbeleir absoluut niet waar. "Wat we zeker willen vermijden, is die kandidates bemoederen. Het is niet de bedoeling dat we hun 'problemen' gaan oplossen, daar zijn ze veel te competent en ambitieus voor. We willen gewoon die ongelijke diversiteit op tafel leggen en bespreekbaar maken." Ook Stevens vindt niet dat hier een negatieve boodschap mee wordt verspreid. "Zulke positieve acties geven net aan dat er een ongelijke situatie bestaat die we als maatschappij niet rechtvaardig vinden", vertelt ze. "De verantwoordelijkheid wordt daarbij niet bij de vrouw als individu gelegd, maar bij de maatschappij die dit heeft laten gebeuren. De boodschap is niet dat vrouwen niet zonder hulp aan de top kunnen raken, maar wel dat we als maatschappij kunnen samenwerken om onzichtbare drempels weg te werken." Het Instituut voor de Gelijkheid tussen vrouwen en mannen vindt het alvast een goed initiatief en een stap in de juiste richting. "Ik ben ervan overtuigd dat Vlerick naar een vorming streeft die aangepast is aan de specifieke noden van vrouwen. De school wijst hen door deze wedstrijd op hun capaciteiten en mogelijkheden, want die hebben ze wel degelijk. Op die manier doorbreken ze het glazen plafond naar de hoogste regionen", besluit Stevens. (MVM)