Het verlies van open ruimte aan bedrijventerreinen, wegen, enzovoort bedroeg in 2015 4,46 hectare per dag. Volgens cijfers van Schauvliege stond de teller in 2019 op 7,16 hectare per dag, een stijging met bijna 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. "De open ruimte moet eraan geloven. Het is een echte betonversnelling in plaats van een betonstop", zegt het oppositielid. Ze benadrukt dat betonversnelling samen met de klimaatsverandering ernstige gevolgen kan hebben voor het droogteprobleem. "Omdat er steeds meer beton ligt in Vlaanderen kan het regenwater niet doorsijpelen naar de bodem. Het gevolg is duidelijk: het grondwater raakt niet meer aangevuld en het grondwaterpeil daalt." Schauvliege klaagt aan dat minister Demir nog geen werk heeft gemaakt van een beleidskader om de bouwshift te realiseren. "Het enige initiatief dat al op tafel lag, is een slecht decreet, het instrumentendecreet, dat volgens experts het omgekeerde doet van wat we willen namelijk bouwen in de open ruimte bevorderen in plaats van verminderen", luidt het. (Belga)

Het verlies van open ruimte aan bedrijventerreinen, wegen, enzovoort bedroeg in 2015 4,46 hectare per dag. Volgens cijfers van Schauvliege stond de teller in 2019 op 7,16 hectare per dag, een stijging met bijna 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. "De open ruimte moet eraan geloven. Het is een echte betonversnelling in plaats van een betonstop", zegt het oppositielid. Ze benadrukt dat betonversnelling samen met de klimaatsverandering ernstige gevolgen kan hebben voor het droogteprobleem. "Omdat er steeds meer beton ligt in Vlaanderen kan het regenwater niet doorsijpelen naar de bodem. Het gevolg is duidelijk: het grondwater raakt niet meer aangevuld en het grondwaterpeil daalt." Schauvliege klaagt aan dat minister Demir nog geen werk heeft gemaakt van een beleidskader om de bouwshift te realiseren. "Het enige initiatief dat al op tafel lag, is een slecht decreet, het instrumentendecreet, dat volgens experts het omgekeerde doet van wat we willen namelijk bouwen in de open ruimte bevorderen in plaats van verminderen", luidt het. (Belga)