"Het gaat om de keuze tussen belangrijke zaken in onze samenleving", zegt Ligavoorzitter Verstrepen. "Het recht op vrije meningsuiting enerzijds en het beschermen van de volksgezondheid anderzijds. Eigenlijk moet het per geval afgewogen worden." Verstrepen verwijst daarbij naar twee andersoortige beslissingen in verband met aanvragen om een antiracismemanifestatie te houden: in Gent kon het wel, in Leuven niet. "In het Gentse Citadelpark is er wel een manifestatie kunnen doorgaan, omdat met de organisatoren goede afspraken waren gemaakt die rekening hielden met de cornavereisten van afstand houden", aldus Verstrepen. "Maar anderzijds begrijp ik ook burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) van Leuven die een betoging in zijn stad niet wilde toelaten, omdat het niet duidelijk was of de regels zouden kunnen gerespecteerd worden. Het is ook wat moeilijker om afspraken te maken met mensen die spontaan op straat komen dan met een 'klassieke' organisatie zoals een vakbond." Grondwetspecialisten die Belga heeft geraadpleegd, hebben vooral begrip voor de houding van de Leuvense burgemeester. "Het is duidelijk dat het belang van de volksgezondheid hier meer doorweegt", klinkt het. "Als je een studie zou maken over toegelaten en verboden betogingen, dan zou wel eens kunnen blijken dat een op de vijf aanvragen voor betogingen worden afgewezen, meestal omdat men vreest dat de openbare orde niet kan gehandhaafd worden, vooral door tegenbetogingen." Liga voor Mensenrechten-voorzitter Kati Verstrepen vindt voorts dat het niet aan de minister van Binnenlandse Zaken toekomt om zo fors de nadruk te leggen op een verbod omwille van de gezondheidsrisico's. "Het is helemaal niet zijn bevoegdheid om uitspraken te doen over de onwenselijkheid van betogingen, het is de bevoegdheid van het lokale bestuur om toelating te geven voor een manifestatie", aldus Verstrepen. (Belga)

"Het gaat om de keuze tussen belangrijke zaken in onze samenleving", zegt Ligavoorzitter Verstrepen. "Het recht op vrije meningsuiting enerzijds en het beschermen van de volksgezondheid anderzijds. Eigenlijk moet het per geval afgewogen worden." Verstrepen verwijst daarbij naar twee andersoortige beslissingen in verband met aanvragen om een antiracismemanifestatie te houden: in Gent kon het wel, in Leuven niet. "In het Gentse Citadelpark is er wel een manifestatie kunnen doorgaan, omdat met de organisatoren goede afspraken waren gemaakt die rekening hielden met de cornavereisten van afstand houden", aldus Verstrepen. "Maar anderzijds begrijp ik ook burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) van Leuven die een betoging in zijn stad niet wilde toelaten, omdat het niet duidelijk was of de regels zouden kunnen gerespecteerd worden. Het is ook wat moeilijker om afspraken te maken met mensen die spontaan op straat komen dan met een 'klassieke' organisatie zoals een vakbond." Grondwetspecialisten die Belga heeft geraadpleegd, hebben vooral begrip voor de houding van de Leuvense burgemeester. "Het is duidelijk dat het belang van de volksgezondheid hier meer doorweegt", klinkt het. "Als je een studie zou maken over toegelaten en verboden betogingen, dan zou wel eens kunnen blijken dat een op de vijf aanvragen voor betogingen worden afgewezen, meestal omdat men vreest dat de openbare orde niet kan gehandhaafd worden, vooral door tegenbetogingen." Liga voor Mensenrechten-voorzitter Kati Verstrepen vindt voorts dat het niet aan de minister van Binnenlandse Zaken toekomt om zo fors de nadruk te leggen op een verbod omwille van de gezondheidsrisico's. "Het is helemaal niet zijn bevoegdheid om uitspraken te doen over de onwenselijkheid van betogingen, het is de bevoegdheid van het lokale bestuur om toelating te geven voor een manifestatie", aldus Verstrepen. (Belga)