Woensdag 16 mei organiseren de drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een betoging tegen het pensioenbeleid van de federale regering. De vier Nederlandstalige onderwijsvakbonden COC, COV, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs wijzen in een gezamenlijk persbericht naar de hervorming van de vervroegde uitstapregelingen en het lopend debat over de zware beroepen.

Er wordt opgeroepen tot massale deelname aan de betoging. Maar op twee dagen voor de betoging, weten veel ouders nog niet wat de impact van de betoging zal zijn op de klasvloer. 'In de pers vernemen we dat onderwijspersoneelsleden mogelijk pas vandaag of morgen over hun deelname zullen beslissen. Weinig scholen lijken momenteel gecommuniceerd te hebben. De grootste dupe zijn de ouders. Zij weten nu niet of hun kind woensdagochtend naar school zal kunnen gaan. Zij weten ook niet of, in geval van deelname aan de betoging, er opvang mogelijk zal zijn. Directies zijn immers verplicht om hiervoor te zorgen, behalve wanneer er onvoldoende personeel is.'

Volgens Open Vld-parlementslid Jo De Ro is het onaanvaardbaar dat ouders nog niet weten waar ze aan toe zijn. 'De ouders bevinden zich nu in een moeilijke positie: mogelijk worden zij verplicht om vrijaf te nemen en dat te midden van weken vol feest- en brugdagen. Dit is niet ernstig', klinkt het. De Open Vld'er verwacht een 'krachtig signaal' van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). 'We roepen de minister en onze coalitiepartners op om onderwijspersoneel te verplichten om deelnames aan zulke manifestaties minstens 48 uur op voorhand kenbaar te maken. Zo zijn de schoolbesturen voorbereid en blijven de ouders niet in de kou staan. De onzekerheid vandaag is ontoelaatbaar.'

'Er is het recht op staken, ook in onderwijs'

In een reactie zegt minister Crevits dat schoolbesturen 'duidelijk en tijdig moeten communiceren met ouders en leerlingen'. Ze verwijst naar de bestaande omzendbrief. Die bepaalt onder meer dat het schoolbestuur moet voorzien in opvang wanneer ze vaststelt dat de normale lessen niet kunnen doorgaan. 'Indien dergelijk toezicht niet mogelijk is, kan het schoolbestuur beslissen om de school te sluiten en moeten de ouders hierover geïnformeerd worden.'

Volgens minister Crevits zijn daarmee in het verleden 'geen problemen geweest'. 'De scholen zijn in dit geval begin mei al geïnformeerd over de stakingsaanzegging. Mocht blijken dat er problemen zijn, dan zal de minister dat evalueren en bespreken met de sociale partners', klinkt het. Aan het stakingsrecht op zich wil Crevits niet raken. 'Er is het recht op staken, ook in onderwijs.'

Woensdag 16 mei organiseren de drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een betoging tegen het pensioenbeleid van de federale regering. De vier Nederlandstalige onderwijsvakbonden COC, COV, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs wijzen in een gezamenlijk persbericht naar de hervorming van de vervroegde uitstapregelingen en het lopend debat over de zware beroepen.Er wordt opgeroepen tot massale deelname aan de betoging. Maar op twee dagen voor de betoging, weten veel ouders nog niet wat de impact van de betoging zal zijn op de klasvloer. 'In de pers vernemen we dat onderwijspersoneelsleden mogelijk pas vandaag of morgen over hun deelname zullen beslissen. Weinig scholen lijken momenteel gecommuniceerd te hebben. De grootste dupe zijn de ouders. Zij weten nu niet of hun kind woensdagochtend naar school zal kunnen gaan. Zij weten ook niet of, in geval van deelname aan de betoging, er opvang mogelijk zal zijn. Directies zijn immers verplicht om hiervoor te zorgen, behalve wanneer er onvoldoende personeel is.'Volgens Open Vld-parlementslid Jo De Ro is het onaanvaardbaar dat ouders nog niet weten waar ze aan toe zijn. 'De ouders bevinden zich nu in een moeilijke positie: mogelijk worden zij verplicht om vrijaf te nemen en dat te midden van weken vol feest- en brugdagen. Dit is niet ernstig', klinkt het. De Open Vld'er verwacht een 'krachtig signaal' van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). 'We roepen de minister en onze coalitiepartners op om onderwijspersoneel te verplichten om deelnames aan zulke manifestaties minstens 48 uur op voorhand kenbaar te maken. Zo zijn de schoolbesturen voorbereid en blijven de ouders niet in de kou staan. De onzekerheid vandaag is ontoelaatbaar.'In een reactie zegt minister Crevits dat schoolbesturen 'duidelijk en tijdig moeten communiceren met ouders en leerlingen'. Ze verwijst naar de bestaande omzendbrief. Die bepaalt onder meer dat het schoolbestuur moet voorzien in opvang wanneer ze vaststelt dat de normale lessen niet kunnen doorgaan. 'Indien dergelijk toezicht niet mogelijk is, kan het schoolbestuur beslissen om de school te sluiten en moeten de ouders hierover geïnformeerd worden.'Volgens minister Crevits zijn daarmee in het verleden 'geen problemen geweest'. 'De scholen zijn in dit geval begin mei al geïnformeerd over de stakingsaanzegging. Mocht blijken dat er problemen zijn, dan zal de minister dat evalueren en bespreken met de sociale partners', klinkt het. Aan het stakingsrecht op zich wil Crevits niet raken. 'Er is het recht op staken, ook in onderwijs.'