Vlaanderen heeft al een arsenaal aan regels om gelijke kansen op de werkvloer te stimuleren en discriminatie te bestrijden. Maar ook wie op die werkvloer opkomt voor de slachtoffers van discriminatie of wie getuigt over gevallen van racisme of discriminatie verdient een betere bescherming, meent de Vlaamse regering. Daarom stuurt de regering-Jambon de regels bij. Op die manier zullen mensen die het opnemen voor slachtoffers van discriminatie in de toekomst beter beschermd zijn tegen ontslag of andere maatregelen. "Mensen die opkomen tegen racisme en discriminatie waren tot nu toe niet beschermd en dat werkt zwijgen in de hand", zegt minister van Samenleven Bart Somers. "Daar gaan we nu verandering in brengen. De HR-consultent die van haar baas geen vrouwen mag aanwerven, de medewerker die te horen heeft gekregen dat iemand is ontslagen omwille van zijn huidskleur of de collega die meldt dat vrouwelijke personeelsleden seksueel worden lastiggevallen, zullen in de toekomst niet ontslagen kunnen worden omdat ze het opnemen of getuigen voor de slachtoffers." De voorgestelde ingreep omvat alle vormen van discriminatie. Het wil ook mensen beschermen die het opnemen voor slachtoffers van discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van hun leeftijd, gender, geloof of omdat ze bijvoorbeeld zwanger zijn. "Discriminatie is niet aanvaardbaar. Ook niet op de arbeidsmarkt. Dat leidt enkel tot verspilling van talent en tot frustraties die iemands leven en beroepsloopbaan kunnen tekenen", aldus nog minister van Werk Hilde Crevits. (Belga)

Vlaanderen heeft al een arsenaal aan regels om gelijke kansen op de werkvloer te stimuleren en discriminatie te bestrijden. Maar ook wie op die werkvloer opkomt voor de slachtoffers van discriminatie of wie getuigt over gevallen van racisme of discriminatie verdient een betere bescherming, meent de Vlaamse regering. Daarom stuurt de regering-Jambon de regels bij. Op die manier zullen mensen die het opnemen voor slachtoffers van discriminatie in de toekomst beter beschermd zijn tegen ontslag of andere maatregelen. "Mensen die opkomen tegen racisme en discriminatie waren tot nu toe niet beschermd en dat werkt zwijgen in de hand", zegt minister van Samenleven Bart Somers. "Daar gaan we nu verandering in brengen. De HR-consultent die van haar baas geen vrouwen mag aanwerven, de medewerker die te horen heeft gekregen dat iemand is ontslagen omwille van zijn huidskleur of de collega die meldt dat vrouwelijke personeelsleden seksueel worden lastiggevallen, zullen in de toekomst niet ontslagen kunnen worden omdat ze het opnemen of getuigen voor de slachtoffers." De voorgestelde ingreep omvat alle vormen van discriminatie. Het wil ook mensen beschermen die het opnemen voor slachtoffers van discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van hun leeftijd, gender, geloof of omdat ze bijvoorbeeld zwanger zijn. "Discriminatie is niet aanvaardbaar. Ook niet op de arbeidsmarkt. Dat leidt enkel tot verspilling van talent en tot frustraties die iemands leven en beroepsloopbaan kunnen tekenen", aldus nog minister van Werk Hilde Crevits. (Belga)