Volgens de betrokken psychiater was er eind vorig jaar een achterstal van 162.000 euro in de betaling van zijn erelonen door de FOD Justitie. "Na verschillende tussenkomsten bij het kabinet van de minister werd beloofd dat er tegen eind november 74.000 euro betaald zou worden. In de loop van december werd er slechts 50.000 euro betaald. In die omstandigheden geef ik die deskundige groot gelijk dat hij geen prioriteit meer geeft aan zijn opdrachten voor Justitie", zegt Bruno Luyten, eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen. Door het uitblijven van het verslag oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis van de verdachte niet langer gehandhaafd kon blijven. Hij werd onder strenge voorwaarden vrijgelaten. "Het valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog problemen zullen rijzen door de reeds lang bestaande achterstallen in de betalingen van gerechtsdeskundigen. De goede werking van Justitie komt daardoor eens te meer in het gedrang. In de beleidsverklaring van de minister van Justitie in de Kamer op 17 november 2014 werd nochtans uitdrukkelijk gesteld dat erop toegezien ging worden dat Justitie het goede voorbeeld ging geven door haar facturen op tijd te betalen", aldus Bruno Luyten. (Belga)

Volgens de betrokken psychiater was er eind vorig jaar een achterstal van 162.000 euro in de betaling van zijn erelonen door de FOD Justitie. "Na verschillende tussenkomsten bij het kabinet van de minister werd beloofd dat er tegen eind november 74.000 euro betaald zou worden. In de loop van december werd er slechts 50.000 euro betaald. In die omstandigheden geef ik die deskundige groot gelijk dat hij geen prioriteit meer geeft aan zijn opdrachten voor Justitie", zegt Bruno Luyten, eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen. Door het uitblijven van het verslag oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis van de verdachte niet langer gehandhaafd kon blijven. Hij werd onder strenge voorwaarden vrijgelaten. "Het valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog problemen zullen rijzen door de reeds lang bestaande achterstallen in de betalingen van gerechtsdeskundigen. De goede werking van Justitie komt daardoor eens te meer in het gedrang. In de beleidsverklaring van de minister van Justitie in de Kamer op 17 november 2014 werd nochtans uitdrukkelijk gesteld dat erop toegezien ging worden dat Justitie het goede voorbeeld ging geven door haar facturen op tijd te betalen", aldus Bruno Luyten. (Belga)