Wie naar de huisdokter of de tandarts gaat, moet in de meeste gevallen de consultatie volledig betalen. Het overgrote merendeel van dat bedrag wordt later wel terugbetaald via het ziekenfonds. Maar die tussenstap leidt, zeker bij de tandarts, vaak nog tot een drempel. Dat terugbetalingssysteem wordt nu wellicht stevig op zijn kop gezet. Zo wil het verzekeringscomité van het Riziv, de Belgische ziekteverzekering, het mogelijk maken dat alle artsen straks zelf kunnen beslissen om alleen nog het remgeld, het bedrag dat de patiënt effectief zelf moet betalen, aan te rekenen. Het ziekenfonds betaalt vervolgens de rest van de vergoeding rechtstreeks uit aan de arts in plaats van de patiënt. Voor een jaarlijkse controle bij de tandarts zou een patiënt ter plaatse dan nog maar 3,5 euro remgeld moeten betalen, een bezoek aan de huisarts zou slechts 4 euro kosten. De derdebetalersregeling was tot voor kort alleen toegestaan voor patiënten in een precaire financiële situatie of voor ziekenhuisopnames. Maar als het voorstel straks definitief wordt goedgekeurd, dan vallen alle beperkingen weg. Na het verzekeringscomité van het Riziv, waarin de zorgverleners en ziekenfondsen zetelen, moet de federale regering nog het licht op groen zetten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) schaarde zich al achter het voorstel. (Belga)

Wie naar de huisdokter of de tandarts gaat, moet in de meeste gevallen de consultatie volledig betalen. Het overgrote merendeel van dat bedrag wordt later wel terugbetaald via het ziekenfonds. Maar die tussenstap leidt, zeker bij de tandarts, vaak nog tot een drempel. Dat terugbetalingssysteem wordt nu wellicht stevig op zijn kop gezet. Zo wil het verzekeringscomité van het Riziv, de Belgische ziekteverzekering, het mogelijk maken dat alle artsen straks zelf kunnen beslissen om alleen nog het remgeld, het bedrag dat de patiënt effectief zelf moet betalen, aan te rekenen. Het ziekenfonds betaalt vervolgens de rest van de vergoeding rechtstreeks uit aan de arts in plaats van de patiënt. Voor een jaarlijkse controle bij de tandarts zou een patiënt ter plaatse dan nog maar 3,5 euro remgeld moeten betalen, een bezoek aan de huisarts zou slechts 4 euro kosten. De derdebetalersregeling was tot voor kort alleen toegestaan voor patiënten in een precaire financiële situatie of voor ziekenhuisopnames. Maar als het voorstel straks definitief wordt goedgekeurd, dan vallen alle beperkingen weg. Na het verzekeringscomité van het Riziv, waarin de zorgverleners en ziekenfondsen zetelen, moet de federale regering nog het licht op groen zetten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) schaarde zich al achter het voorstel. (Belga)